Huisartsenposten De LIMES

Levensbedreigende situatie? Bel altijd 112

Laden

Laden

Levensbedreigende situatie? Bel altijd 112

Lid cliëntenraad (woonachtig in Leiden of omgeving)

Wie buiten kantoortijden dringend hulp van een huisarts nodig heeft, belt met Huisartsenposten De LIMES. Om ervoor te zorgen dat de stem van de patiënt gehoord wordt bij de taken van de huisartsenposten, is in de tweede helft van 2021 een cliëntenraad opgericht. Deze raad bestaat nu uit vier leden en wij zoeken nog een nieuw lid, zodat onze bezetting compleet is.

Betrokkenheid en patiëntbelang voorop

Bestuurlijke ervaring is geen vereiste, belangrijker zijn betrokkenheid, vanuit het algemeen patiëntenbelang kunnen denken en gerichtheid op samenwerking. De cliëntenraad overlegt regelmatig met onder meer de bestuurder van Huisartsenposten De LIMES over zaken die het belang van de patiënt raken. We maken ons hard voor oplossingen en resultaten waar de patiënt wat aan heeft. Gemiddeld vraagt dit werk een paar uur inzet per week. De cliëntenraad vergadert doorgaans acht keer per jaar. Gezien de huidige samenstelling van de cliëntenraad zoeken wij bij voorkeur iemand die woonachtig is in Leiden of omgeving.

Meer informatie

Voor meer informatie over deze vacature of het aanmelden van een kandidaat kunt u mailen naar clientenraad@hpdelimes.nl.

Lees meer over de cliëntenraad

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld