Ładowanie

Stan zagrożenia życia? Zawsze dzwoń 112

Osoby niesłyszące i niedosłyszące

Zadzwoń do nas z KPN Teletolk

Jeśli masz wadę słuchu lub wadę wymowy, możesz zadzwonić do stacji alarmowej lekarza rodzinnego za pośrednictwem KPN Teletolk (www.kpn.com/teletolk). Jest to usługa pośredniczenia tekstu i obrazu. Dzięki temu osoby niesłyszące, niedosłyszące, z zaburzeniami mowy i słyszące mogą się do siebie dzwonić. Jeśli nie możesz już korzystać ze zwykłej telefonii, możesz skorzystać z tej usługi pośrednictwa.

Jak to działa?

Jako użytkownik potrzebujesz specjalnego oprogramowania do wykonywania połączeń za pośrednictwem KPN Teletolk, oprogramowania Total Conversation. Możesz go pobrać na swój komputer, tablet i/lub smartfon za pośrednictwem jednego z dostawców tego oprogramowania. Po instalacji możesz zadzwonić pod dowolny numer telefonu (z wyjątkiem numerów 0906 i 0909). Dla każdej rozmowy możesz wybrać zapośredniczenie tekstowe lub zapośredniczenie obrazów.

Mediacja tekstowa

Mediacja tekstowa polega na wpisaniu tego, co chcesz powiedzieć. Pracownik KPN Teletolk odczytuje to osobie przesłuchującej. Osoba słysząca nie potrzebuje specjalnego telefonu ani oprogramowania i może po prostu odpowiedzieć.

Zapośredniczenie obrazów

Jeśli zdecydujesz się na zapośredniczenie obrazu, dzieje się to samo, ale z gestami. Zarejestrowany tłumacz języka migowego zajmuje się konwersją języka mówionego na język migowy i odwrotnie. W obu opcjach możesz mówić samodzielnie zamiast pisać