Huisartsenposten De LIMES

Levensbedreigende situatie? Bel altijd 112

Laden

Laden

Levensbedreigende situatie? Bel altijd 112

Hoe gaat de huisartsenpost om met mijn medische gegevens?

Uw medische gegevens zijn geheim. Alleen uw behandelaars hebben inzage in uw situatie. Informatie mag alleen met uw toestemming doorgegeven worden aan bijvoorbeeld uw partner, familie of vrienden. Wij werken volgens de richtlijnen van de Autoriteit Persoonsgegevens.