Huisartsenposten De LIMES

Levensbedreigende situatie? Bel altijd 112

Laden

Laden

Levensbedreigende situatie? Bel altijd 112

Hoe gaat de huisartsenpost om met mijn medische gegevens?

Als patiënt heeft u recht op bescherming van uw persoonlijke gegevens. U moet er vanuit kunnen gaan dat alles wat u met uw hulpverlener bespreekt geheim blijft. Alleen de personen die betrokken zijn bij uw behandeling zijn op de hoogte van uw situatie. Informatie mag slechts met uw toestemming doorgegeven worden aan bijvoorbeeld uw partner, familie of vrienden. Om uw privacy te kunnen waarborgen heeft de huisartsenpost protocollen opgesteld over de omgang met medische gegevens. Meer informatie over uw rechten als patiënt staat op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.