Huisartsenposten De LIMES

Levensbedreigende situatie? Bel altijd 112

Laden

Laden

Levensbedreigende situatie? Bel altijd 112

Over ons

Missie

De missie van Huisartsenposten De LIMES is het verlenen van excellente huisartsgeneeskundige spoedzorg aan patiënten en passanten van de bij haar aangesloten huisartsen.

Visie

De huisarts levert met de medewerkers van de eigen praktijk en van de spoedpost c.q. huisartsenpost in samenwerking met de ziekenhuizen en andere zorgverleners in het verzorgingsgebied 7×24 uur spoedzorg en vormt voor alle patiënten die spoedeisende hulp vragen het eerste aanspreekpunt. Huisartsenposten De LIMES vervullen hierbij een faciliterende rol.

Directeur-bestuurder

De heer G.M.J. (Gos) de Vries

Raad van commissarissen

De heer D. Zwaveling (voorzitter)
De heer A. van Zwol
Mevrouw C.E. Vlasblom

Reglementen

Conflictregeling

Onze jaarverslagen zijn hier te downloaden.

Toezichtvisie

Klik hier voor de toezichtvisie