Laden

Levensbedreigende situatie? Bel altijd 112

Cliëntenraad

De stem van de patiënt laten klinken bij wat de organisatie doet. Dat is de taak van de cliëntenraad van Huisartsenposten De LIMES. De raad adviseert de bestuurder van de organisatie over het beleid van de spoedeisende huisartsenzorg. De cliëntenraad stelt het perspectief van de gebruiker, de patiënt, centraal.

Regelmatig praat de cliëntenraad met de Raad van Bestuur over zaken die het belang van de patiënt raken. Door advies te geven en het bestuur en de koers van Huisartsenposten De LIMES te volgen, wordt de stem van de patiënt gehoord. De cliëntenraad adviseert over diverse onderwerpen, zoals de kwaliteit van zorg, de klachtenregeling en veranderingen in de bereikbaarheid in de avond, de nachten en het weekend.

De cliëntenraad telt vijf leden. Zij vertegenwoordigen de patiënten in het werkgebied van Huisartsenposten De LIMES en denken vanuit hun collectieve belang. De cliëntenraad doet haar werk op basis van de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018.

De cliëntenraad bestaat uit:

Gert Hylkema (voorzitter)
Nick van Yperen (vicevoorzitter)
Monique Hamersma (lid)
Jeannette de Heij (secretaris)
Elly de Regt (lid)

Contact: clientenraad@hpdelimes.nl

Jaarverslag

Klik hier voor het jaarverslag

Huishoudelijk reglement

Klik hier voor het huishoudelijk reglement

Werkplan 2024 Clientenraad

Klik hier voor het werkplan 2024