Huisartsenposten De LIMES

Levensbedreigende situatie? Bel altijd 112

Laden

Laden

Levensbedreigende situatie? Bel altijd 112

Informatie over de Meldcode Kindermishandeling

Kindermishandeling komt veel voor. Naar schatting worden in ons land jaarlijks 120.000 kinderen het slachtoffer van mishandeling. 50 tot 80 kinderen overlijden aan de gevolgen daarvan.

Kindermishandeling is een enorme bedreiging voor de veiligheid, gezondheid en ontwikkeling van kinderen. Kindermishandeling stopt niet vanzelf. Daarom zijn in Nederland alle professionals die met kinderen werken wettelijk verplicht om te handelen bij signalen van kindermishandeling of verwaarlozing. Dat geldt bijvoorbeeld voor leraren en ook voor huisartsen en verpleegkundig specialisten. Hoe dat moet, staat beschreven in de wet Meldcode.

Indien de veiligheid, gezondheid, welzijn en/of ontwikkeling van het kind in het gedrang is willen wij binnen de huisartsenposten de Limes opkomen voor het kind. Dit doen wij door waar mogelijk hulp te bieden en te overleggen met Veilig Thuis (zie hieronder). Wij volgen hiervoor het stappenplan van de Meldcode van de huisartsenposten de Limes. Dit stappenplan is een uitwerking van de landelijke meldcode.

Bij zorgen over een kind

Huisartsen, verpleegkundig specialisten en triagisten letten goed op signalen, waaraan zij kunnen zien dat een kind mogelijk in de knel zit. Als de medewerkers tijdens het telefonische of fysieke contact met ouders/verzorgers, signalen opmerken bespreken zij dit met een dienstdoende huisarts. De huisarts bespreken de zorgen met ouders/verzorgers om te horen of de ouders deze zorgen delen. Als de zorg gedeeld wordt kijkt de huisarts samen met de ouders/verzorgers naar een oplossing.

Er volgt ‘top tot teen’ lichamelijk onderzoek. Bij twijfel vraagt de dienstdoende huisarts of verpleegkundig specialist advies aan een collega, kinderarts of een huisarts die aandachtsfunctionaris Kindermishandeling is, deskundige op dit gebied.

Het ziekenhuis denkt ook aan kinderen van volwassen patiënten

De situatie van volwassen patiënten, die thuis de zorg dragen voor kinderen, kan zodanig zijn dat wordt nagegaan of de kinderen daar niet onder lijden. Huisartsen, verpleegkundig specialisten of triagisten vragen of een volwassen patiënt zorg draagt voor minderjarige kinderen. Menen de zorgverleners dat er risico voor kinderen aanwezig is, dan gaan zij hierover in gesprek met de patiënt. Soms is een gesprek niet mogelijk, bijvoorbeeld door de gezondheid van de patiënt. In dat geval wordt aan Veilig Thuis gevraagd de veiligheid van de kinderen te onderzoeken.

Wanneer het niet meer veilig is

Wanneer het niet meer veilig is voor het kind/de kinderen, wordt samen met ouders/verzorgers gezocht naar oplossingen. In zo’n situatie zal er overleg zijn met Veilig Thuis. Deze organisatie heeft veel kennis over hoe de thuissituatie weer veilig gemaakt kan worden en welke hulp mogelijk en wenselijk is.

Tot slot

Door gebruik te maken van de meldcode hopen de medewerkers van de Huisartsenposten De Limes probleemsituaties in de thuissituatie te herkennen en daardoor snel hulp te bieden.

Meer informatie

Op de website www.vooreenveiligthuis.nl heeft de overheid alle informatie over campagnes rond dit onderwerp gebundeld. U kunt hier veel informatie vinden. Voor advies en hulp kunt u Veilig Thuis ook bellen op 0800-2000 (gratis en 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar).