Laden

Levensbedreigende situatie? Bel altijd 112

Informatie over de Meldcode Kindermishandeling

Naar schatting worden in ons land jaarlijks 120.000 kinderen het slachtoffer van mishandeling. 50 tot 80 kinderen overlijden aan de gevolgen daarvan.

Kindermishandeling is een enorme bedreiging voor de gezondheid en ontwikkeling van kinderen. Kindermishandeling stopt niet vanzelf. Daarom zijn in Nederland alle professionals die met kinderen werken wettelijk verplicht om te handelen bij signalen van kindermishandeling of verwaarlozing. Dat geldt bijvoorbeeld voor leraren en ook voor huisartsen en verpleegkundig specialisten. Hoe dat moet, staat beschreven in de wet Meldcode.

Indien de veiligheid, gezondheid, welzijn en/of ontwikkeling van het kind in het gedrang is willen wij binnen de huisartsenspoedposten De LIMES opkomen voor het kind. Dit doen wij door waar mogelijk hulp te bieden en te overleggen met Veilig Thuis (zie hieronder). Wij volgen hiervoor het stappenplan van de Meldcode van de huisartsenspoedposten De LIMES. Dit stappenplan is een uitwerking van de landelijke meldcode.

Bij zorgen over een kind

Huisartsen, verpleegkundig specialisten en triagisten letten goed op signalen, waaraan zij kunnen zien dat een kind mogelijk in de knel zit. Als de medewerkers tijdens het telefonische of fysieke contact met ouders/verzorgers signalen opmerken, bespreken zij dit met een dienstdoende huisarts. De huisarts bespreekt de zorgen met de ouders/verzorgers om te horen of de ouders deze zorgen delen. Als de zorg gedeeld wordt kijkt de huisarts samen met de ouders/verzorgers naar een oplossing.

Er volgt een ‘top tot teen’ lichamelijk onderzoek. Bij twijfel vraagt de dienstdoende huisarts of verpleegkundig specialist advies aan een collega, kinderarts of een huisarts die aandachtsfunctionaris Kindermishandeling is, een deskundige op dit gebied.

Het ziekenhuis denkt ook aan kinderen van volwassen patiënten

Soms is de situatie van volwassen patiënten, die thuis de zorg dragen voor kinderen niet in orde. Het kan daarom zo zijn dat wordt nagegaan of die kinderen er niet onder lijden. Huisartsen, verpleegkundig specialisten of triagisten vragen of een volwassen patiënt zorg draagt voor minderjarige kinderen. Wanneer de zorgverleners denken dat er een risico voor kinderen aanwezig is, dan gaan zij hierover in gesprek met de patiënt. Soms is een gesprek niet mogelijk, bijvoorbeeld door de gezondheid van de patiënt. In dat geval wordt aan Veilig Thuis gevraagd de veiligheid van de kinderen te onderzoeken.

Wanneer het niet meer veilig is

Wanneer het niet meer veilig is voor de kinderen, wordt samen met ouders/verzorgers gezocht naar oplossingen. In zo’n situatie is er overleg met Veilig Thuis. Deze organisatie heeft veel kennis over hoe de thuissituatie weer veilig gemaakt kan worden en welke hulp mogelijk en wenselijk is.

Tot slot

Door gebruik te maken van de meldcode hopen de medewerkers van de Huisartsenspoedposten De LIMES probleemsituaties in de thuissituatie te herkennen en daardoor snel hulp te bieden.

Meer informatie

Op de website www.vooreenveiligthuis.nl heeft de overheid alle informatie over campagnes rond dit onderwerp gebundeld. U kunt hier veel informatie vinden. Voor advies en hulp kunt u Veilig Thuis ook bellen op 0800-2000 (gratis en 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar).