Laden

Levensbedreigende situatie? Bel altijd 112

Heeft u een compliment of klacht?

Compliment

Bent u tevreden over uw bezoek aan de huisartsenpost? Dan horen wij dat graag. Met het formulier op deze pagina kunt u ons dit laten weten. U krijgt automatisch een kopie van het bericht toegestuurd. Uw compliment delen wij graag met de zorgmedewerkers die voor u klaarstonden.

Ook stellen wij het op prijs als u een positieve review achterlaat op google of zorgkaartNederland.nl.

Klacht

Het is voor ons van groot belang dat u tevreden bent over de zorg- en dienstverlening. Op de huisartsenposten voert iedereen zijn werk zo goed en nauwkeurig mogelijk uit. Toch kan het voorkomen dat u over sommige zaken minder tevreden bent.

Heeft u een klacht of bent u ontevreden?

Heeft u een klacht over de gang van zaken op de huisartsenpost of over de manier van handelen van de huisarts, triagist, doktersassistent, verpleegkundig specialist/physician assistant en/of chauffeur dan willen wij dat graag van u horen.

Samen het probleem oplossen

Meestal leidt het tot een snelle oplossing als u rechtstreeks en zo snel mogelijk na uw ervaring spreekt met degene die naar uw mening uw klacht of onvrede heeft veroorzaakt.

Komt u er samen niet uit?  Neem dan contact op met de klachtenfunctionaris van Huisartsenposten De LIMES. Wat doet de klachtenfunctionaris?

  • Zij kan voor u bemiddelen
  • Zij gaat samen met u op zoek naar een oplossing voor de klacht
  • Zij adviseert u  over de stappen die u kunt nemen

Uiteraard wordt uw klacht strikt vertrouwelijk behandeld. Als het nodig is om uw klacht met één of meerdere medewerkers van de Huisartsenposten De LIMES of een organisatie met wie wij samenwerken te bespreken, vraagt de klachtenfunctionaris u hiervoor toestemming.

Hoe meldt u een klacht?

Voor het indienen van een klacht gebruikt u bij voorkeur het digitale klachtenformulier op onze website. U kunt in het scrollmenu hieronder de locatie aangeven waar uw klacht over gaat. De klachtenfunctionaris neemt dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

Als u liever uw klacht per post of mail verstuurd kunt u deze sturen naar:

Bedrijfsbureau Huisartsenposten De LIMES B.V. t.a.v. klachtenfunctionaris, Postbus 118, 2350 AC Leiderdorp of via de mail naar klachten@hpdelimes.nl.  Graag  uw naam en telefoonnummer vermelden?

Uw klacht wordt behandeld op grond van onze klachtenregeling.

Nog niet tevreden?

Komt u er ook na bemiddeling door de klachtenfunctionaris niet uit? Dan kunt u contact opnemen met de geschilleninstantie Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg (SKGE). U kunt ook telefonisch contact opnemen of een brief sturen naar: 

SKGE, Postbus 8018, 5601 KA Eindhoven, telefoonnummer 088 0229100.