Huisartsenposten De LIMES

Levensbedreigende situatie? Bel altijd 112

Laden

Laden

Levensbedreigende situatie? Bel altijd 112

Afspraken RAVHM – Huisartsenposten De LIMES

door Elke Koestering – kwaliteitsfunctionaris

Vanuit de VIM-commissie De LIMES krijgen we met regelmaat VIM-meldingen die betrekking hebben op het contact met de RAV over vervoer ambulance of juist niet en de daarbij behorende verantwoordelijkheden. Deze meldingen leggen we vanuit de VIM-commissie voor aan een beleidsadviseur Kwaliteit, Veiligheid en Risicomanagement van de RAVHM. Hierbij willen we de terugkoppeling van de RAVHM met jullie delen. Onderstaande tekst van de RAVHM gaat dus louter over sommige keuzes die rondom het vervoer van de patiënt, door hen gemaakt moeten worden. Hiermee samenhangend stippen ze ook de verantwoordelijkheid aan die ze daarbij nemen. Dit met als doel om de zorg (en dus ook spoedritten) beschikbaar te houden voor hen die het nodig hebben.

Als een HAP, zonder de patiënt gezien te hebben, de RAV verzoekt om de situatie in te schatten, dan is de RAV verantwoordelijk tot het moment dat de patiënt is overgedragen. Je kunt er vanuit gaan dat wanneer een ambulanceverpleegkundige, PA of VS inschat dat een andere manier van vervoer naar een ziekenhuis passend is, dit ook verantwoord is. Als we een patiënt op eigen gelegenheid naar het ziekenhuis laten gaan, dan doen we een telefonische aankondiging/overdracht. Als blijkt dat hierin een inschattingsfout wordt gemaakt, dan krijgt de RAV deze feedback uiteraard graag terug. Een situatie kan onverwacht veranderen, als dit te voorzien is zal de keuze voor eigen vervoer niet gemaakt worden. Het is belangrijk hierbij reëel na te blijven denken en niet uit angst voor wat er mogelijk allemaal kan gebeuren iedereen een ambulancerit toekennen, met als gevolg dat deze mogelijk niet beschikbaar zijn voor spoedgevallen.

De terugkoppeling naar de HAP wordt alleen gedaan wanneer de patiënt thuis wordt gelaten; ofwel een bericht van thuislaten, ofwel een overdracht voor verdere zorg. Als andere zorg wordt ingezet, dan koppelt RAV dit niet terug. Het is dan ook belangrijk dat bij aanvang van het gesprek door de triagist, als RAV dat niet uit zichzelf al zegt, wordt gevraagd of het een bericht van thuislaten betreft of een overdracht aan de huisarts betreft.

Terug naar overzicht