Laden

Levensbedreigende situatie? Bel altijd 112

Belangrijke wijzigingen in protocollen

door afdeling Kwaliteit

Elke Koestering en Mathilda Boer van de afdeling Kwaliteit melden de volgende wijzigingen in een aantal belangrijke protocollen:

  • In de praktijk blijkt dat het soms nodig is dat we vanuit Hp De LIMES een verwijsbrief of een ander document naar een ketenpartner zoals bijvoorbeeld GGZ sturen. Vanuit VIM-meldingen merken we dat dit niet zo eenvoudig meer is: faxen is vaak geen optie meer. In 2023 gaat er een project lopen waar wij als Hp De LIMES ook aan mee zullen doen: project faexit, om de fax uit te bannen in onze zorgprocessen. Maar hoe kunnen we er dan nu mee omgaan? We lopen wel nu al soms tegen problemen aan. Mailen is ook niet altijd eenvoudig vernemen we: wie mailt en kan dat wel veilig? Voor nu moeten we de volgende werkwijze gebruiken: Werkwijze waarneembericht/verwijsbrief/aanvraagformulier naar ketenpartner + Handleiding Zivver mail versturen voor primair proces
  • In werkinstructie Verbinden wonden is naar aanleiding van een VIM-melding werkwijze bij bloedende wond en nazorg patiënt aangepast.
  • In protocol Brandwonden is, in overleg met de Nederlandse Brandwonden Stichting,  de tijdsduur dat burnshields mogen blijven zitten aangepast van 30 naar 20 minuten.
  • In protocol TBC is toegevoegd “Maatregelen NA onbeschermd contact met een (mogelijk) besmettelijke TBC patiënt”. Bij “Voorzorgsmaatregelen vermoeden Open TBC” zijn aanpassingen gedaan m.b.t. gebruik mond-neusmasker. De toevoegingen en aanpassingen zijn gedaan in overleg en op advies van de Afdeling Tuberculosebestrijding van GGD Hollands Midden.
  • Op verzoek van een teamleider en medisch manager is een werkwijze Telefonische consulten en consulten patiënten buiten verzorgingsgebied De LIMES vastgelegd. Hierin wordt beschreven hoe de handelwijze is in het geval een patiënt buiten het verzorgingsgebied van de huisartsenpost De LIMES woont en contact opneemt met huisartsenpost De LIMES.
  • In protocol Consult door huisarts zijn de vaste onderdelen van een consult (anamnese, diagnostiek, beleid bepalen en bespreken van de bevindingen en het voorgestelde beleid met de patiënt) aangevuld met het raadplegen van het LSP en verslaglegging van alle genoemde items.
  • Het protocol Visite door huisarts is een geharmoniseerd document waar we aandacht vragen voor het doorgeven van een visite aan de visitearts die reeds onderweg is. Hierbij is het van belang dat de triagist de urgentie doorgeeft maar ook kort de contextuele factoren (dus ook een niet-pluis-gevoel) toelicht. Hierdoor kan de visitearts extra alert zijn.
  • In protocol Urgentiecoderingen zijn de Algemene Triagecriteria toegevoegd. Deze spelen een cruciale rol die een urgentie kunnen verhogen of verlagen. De Triagecriteria worden onderverdeeld in Contextuele factoren, Risicogroepen en Alarmsignalen. We komen het ontbreken van de Triagecriteria in de uiteindelijke urgentiebepaling nagenoeg in elk vooronderzoek naar calamiteiten tegen. Zodoende benadrukken we deze criteria nogmaals!
  • Enige tijd geleden zijn de protocollen Taakomschrijving Chauffeur en Werkinstructie Chauffeur – inzet op de post aangepast. Hierover bestonden meerdere documenten die nu geharmoniseerd zijn samengebracht in deze twee documenten.
  • Ook enige tijd geleden is er dataminimalisatie toegepast op protocollen, betreffende de spoedlijn. Het nieuwe en overzichtelijke document Spoedlijn is in Q-link te vinden.

De protocollen zijn tevens terug te vinden in het Kwaliteitshandboek van HP De LIMES.

Terug naar overzicht