Laden

Levensbedreigende situatie? Bel altijd 112

Beste collega’s,

door Gos de Vries – directeur bestuurder

Hierbij de eerste nieuwsbrief van 2023! We hebben het afgelopen jaar in stijl afgesloten met een productie die 46% boven de begrote productie lag. Ten opzichte van december 2019 (pre Corona) lag het aantal verrichtingen 7% hoger. Het was en is nog steeds een drukke periode gezien de Influenza epidemie en daarnaast het feit dat er nog tal van andere respiratoire virussen (RS, Corona, Rhino …) rondwaren. Ik hoop dan ook dat het niet te lang duurt voordat we eindelijk in normalere pre Corona tijden belanden.

Het jaar is nog jong, maar toch zijn we, naast de patiëntenzorg die altijd doorgaat, ook elders in de organisatie al weer druk bezig met nieuwe plannen.

Er is inmiddels duidelijkheid over de voorwaarden van het fietsplan, er wordt hard gewerkt aan een anders opgezet werving en selectie traject voor triagisten en doktersassistenten. We zijn bezig met het uitwerken van de ideeën die verzameld zijn tijdens de bijeenkomsten in december om tot een gezamenlijk meerjaren strategisch beleidsplan te komen, en er wordt gezorgd voor fruit op de werkvloer.

Er wordt na goedkeuring van het definitieve ontwerp gewerkt aan het technisch ontwerp voor de nieuwbouw in Leiderdorp, we staan aan de vooravond van de oplevering van Alphen als vernieuwde Huisartsenpost, we zijn weer gestart met een nieuw scholingsplan, en er wordt hard gewerkt aan een geheel nieuw stabiel ICT netwerk.

Oh ja, we hebben ook een succesvolle tweede bijeenkomst gehad van de werkgroep “Optimaliseren werkdruk ANW-zorg”. Deze werkgroep zorgt ervoor dat wij, zodra de gedifferentieerde tarieven geïmplementeerd mogen worden, hier ook klaar voor zijn.

Naast al deze op het werk gerichte activiteiten is er gelukkig ook tijd voor ontspanning en het spreken van collega’s in een andere omgeving. Dat gebeurde tijdens de Kerstborrel op 13 december in Kasteel Poelgeest en onlangs tijdens de Nieuwjaarslunch op 12 januari in Brasserie Buitenhuis. Geslaagde bijeenkomsten met een grote opkomst en een goede sfeer! 

Veel leesplezier met deze Nieuwsbrief!

Terug naar overzicht