Laden

Levensbedreigende situatie? Bel altijd 112

‘Caring for our Patients Starts with Caring for our Staff’

door Gos de Vries – directeur bestuurder

Beste collega’s,

Op 1 februari ben ik gestart als directeur-bestuurder bij Huisartsenposten De LIMES. Nu, ruim twee weken later, heb ik al veel medewerkers gesproken, heeft Gerben mij bijgepraat over tal van zaken, heb ik zijn mooi opgezette overdrachtsdocument doorgenomen, en ben ik bovenal op een prettige manier door jullie ontvangen en wegwijs gemaakt.

Twee weken zijn uiteraard veel te kort om een nieuwe organisatie te leren kennen. Ik wil daarom de komende periode gebruiken om zoveel mogelijk medewerkers en huisartsen te spreken. Vooralsnog deels digitaal maar hopelijk binnenkort ook weer vaker fysiek.

Mijn eerste indrukken van De LIMES zijn heel positief. Slechts een jaar na de fusie zie ik dat er al het nodige is gebeurd, en er door jullie veel werk is verzet. Dat geldt voor allerlei praktische zaken, zoals processen en protocollen, maar ook voor de samenwerking tussen medewerkers van voorheen SHR en DDDB. Het is van groot belang dat er in de komende periode veel aandacht wordt besteed aan de interne organisatie en haar medewerkers. Hoe beter de “de basis op orde is”, des te leuker en gemakkelijker is het om straks gezamenlijk nieuwe projecten op te pakken. Hiertoe zal er eerst een meerjaren strategisch beleidsplan ontwikkeld moeten worden. Dat doe ik graag, maar wel samen met jullie! Nadere informatie hierover volgt in de loop van het voorjaar.

Uiteindelijk zullen alle nieuwe plannen en ideeën direct of indirect moeten bijdragen aan het waar nodig verder optimaliseren van de patiëntenzorg, in samenwerking met onze ketenpartners. Maar, zoals ik bij de ingang van het Fiona Stanley Hospital in West Australië las: “Caring for our Patients Starts with Caring for our Staff”!

Terug naar overzicht