Huisartsenposten De LIMES

Levensbedreigende situatie? Bel altijd 112

Laden

Laden

Levensbedreigende situatie? Bel altijd 112

De organisatie

door redactie

Maandelijks vindt er een MT overleg plaats van SHR en DDDB. In april is onder andere gesproken over de volgende onderwerpen:

Bezetting en roosters:
Het vullen van het zomerrooster vraagt altijd extra aandacht. Er wordt op dit moment hard aan gewerkt om het rooster tot september volledig te maken.

Manager:
Esther Struijk is aangesteld als manager. Zij start haar werkzaamheden per 20 mei 2019.

Kwartaalrapportage:
Ieder kwartaal wordt er een kwartaalrapportage opgeleverd. Deze informatie helpt om, daar waar nodig, bij te sturen. Onderwerpen in de kwartaalrapportage zijn productie, branchenormen, financiën, VIM, klachten en voortgang van het jaarplan.

Vacature Kwaliteitsmedewerker:
Er is een vacature voor een kwaliteitsmedewerker voor 20 uur per week. Na de aanstelling van deze functionaris zullen we afscheid nemen van Harmke Breimer. Zij vervult nu deze taak op interimbasis.

HKZ:
De audit voor de certificering zal dit jaar door een ander bureau uitgevoerd worden. De audit vindt eind juni 2019 plaats.

HAP Alphen:
Thomas Knol en Edith Janssen hebben opdracht gekregen een plan te maken om de post te moderniseren. Dit kan in 2020 meegenomen worden in de planvorming en begroting.

Kantoorlocatie Alrijne:
In aansluiting op de uitkomst van de ALV ( DDDB)omtrent de samenwerking tussen SHR en DDDB is de beoogde kantoorlocatie in het Alrijne Leiden on-hold gezet. De kantoormedewerkers hebben laten zien dat de samenwerking steeds meer vorm krijgt, ook al werkt men vanuit twee locaties. Dit zijn twee argumenten om de pauzeknop in te drukken.

Terug naar overzicht