Huisartsenposten De LIMES

Levensbedreigende situatie? Bel altijd 112

Laden

Laden

Levensbedreigende situatie? Bel altijd 112

Eindrapport POH GGZ Spoed op de HAP

door Corline de Groot – bestuurssecretaris en Ulf Arndt – medisch manager locatie Leiderdorp

In nieuwsbrief nr. 11 hebben wij reeds melding gemaakt van de voorlopige resultaten van het pilot project ‘Inzet POH GGZ Spoed’. KLIK HIER voor het definitieve eindrapport dat inmiddels beschikbaar is.  Voor dit project is een subsidie beschikbaar gesteld door ZonMw. De subsidiegever heeft aangegeven: “In het eindverslag staan de bereikte resultaten en de belangrijkste conclusies van het project op heldere wijze beschreven: De POH GGZ Spoed is succesvol geïmplementeerd binnen de Huisartsenposten (HAP) Rotterdam Noord, Rotterdam Zuid en Leiderdorp. Pilots in deze HAP’s laten zien dat de POH’s een waardevolle toevoeging zijn aan hun eerstelijnszorg. De patiënten waarvoor de POH’s werden ingeroepen konden in 4 van de 5 gevallen met hulp van de POH het weekend overbruggen. Daarnaast verloopt de samenwerking goed en ervaren de medewerkers van de HAP duidelijk een meerwaarde van de POH GGZ Spoed. Ook is er voor de patiënten sprake van een grote meerwaarde. De ondersteuning van de POH sluit goed aan op de behoefte van de patiënt door het luisterend oor en de rust die zij (door meer beschikbare tijd) kunnen bieden, naast hun expertise in het verduidelijken van de hulpvraag en het bieden van oplossingen voor overbrugging in samenspraak met de patiënt. Doordat de POH vanuit de eerstelijnszorg beschikbaar is en het GGZ netwerk in de regio goed kent, worden lange wachttijden voor de patiënt voorkomen en kan zorg ook in het weekend enigszins gecontinueerd worden. Dit zijn allemaal indrukwekkende resultaten.”

Terug naar overzicht