Huisartsenposten De LIMES

Levensbedreigende situatie? Bel altijd 112

Laden

Laden

Levensbedreigende situatie? Bel altijd 112

LSP nieuws

door Sandra van der Geer  – servicemanager Sleutelnet

Hoe werkt het LSP?
De huisarts en de apotheker houden elk een dossier over hun patiënten bij. Zij kunnen bepaalde informatie daaruit delen met andere zorgverleners. Dat gebeurt via het Landelijk Schakelpunt. Het grootste deel van de openbare en poliklinische apotheken, huisartsen-praktijken, huisartsenposten en ziekenhuizen in Nederland is daarop aangesloten. En daar komen steeds meer zorgaanbieders bij, zoals GGZ-instellingen, zelfstandige klinieken, VVT-instellingen en zorggroepen (voor ketenzorg).

Vergoedingsregelingen LSP en UZI 2022
Jaarlijks maken de koepels van zorgaanbieders (KNMP, LHV en InEen) afspraken met Zorgverzekeraars Nederland voor de stimulering van het gebruik van het LSP. Zo is er de UZI-vergoedingsregeling waarbij de UZI-middelen voor apotheken, (apotheekhoudende) huisartsenpraktijken en de huisartsenposten worden vergoed. En daarnaast een LSP-vergoedingsregeling als tegemoetkoming is de kosten en inspanning voor de LSP-aansluiting en het toestemmingenproces. Beide regelingen zijn voor 2022 verlengd.

De LSP-vergoedingsregeling is verlengd tot 1 juni 2022. Toestemmingen die zijn aangemeld tot 1 juni 2022 komen in aanmerking voor de opt-in vergoeding en zijn van invloed op het normpercentage voor de structurele vergoeding. Voor de vergoedingen gelden dezelfde tarieven als in 2021. In de eerste helft van 2022 volgt de evaluatie van de huidige regeling tegen de achtergrond van de ontwikkelingen van de online toestemmingsvoorziening Mitz.

Ondersteuning
Sleutelnet ondersteunt graag bij de implementatie van het LSP binnen uw praktijk. Voor meer informatie kunt contact opnemen met Sandra van der Geer:

E: svandergeer@sleutelnet.nl
T: 071 – 514 01 40
W: www.sleutelnet.nl

Terug naar overzicht