Huisartsenposten De LIMES

Levensbedreigende situatie? Bel altijd 112

Laden

Laden

Levensbedreigende situatie? Bel altijd 112

Omgaan met stijging COVID-19 besmettingen

door  Ulf Arndt en Hans Essers – medisch managers

Helaas stijgt het aantal COVID-19 besmettingen weer. Dit zien we terug zowel overdag als op de HAP! Dit levert direct problemen op met de bemensing van onze diensten. Om ons zo goed mogelijk te verweren tegen deze besmettingen vragen wij iedereen, patiënt en zorgverlener, met COVID-19 gerelateerde klachten een zelftest te doen.

Een positieve uitslag is duidelijk. Een negatieve uitslag kun je echter niet volledig vertrouwen: dus blijf alert in de omgang met deze categorie patiënten! Verzoek deze patiënten met klem een mondkapje te dragen bij bezoek aan de post en draag zelf ook een mondkapje bij contact met deze patiënten. Het staat iedereen vrij om bijvoorbeeld ook handschoenen of geheel PBM te dragen in zo’n situatie. Omdat de 1,5 meter afstand regel tijdens het werken op de post voor triagisten/doktersassistentes en huisartsen vrijwel niet haalbaar is, adviseren wij toch een mondkapje te dragen ter bescherming van jezelf.
Het vernevelen op de post raden wij nog steeds ten zeerste af gezien de kans op infectie van zorgverleners en of omstanders. Eerder hebben wij het gebruik van medicatie via voorzetkamers uitgelegd: blijf dit als eerste optie gebruiken. In de thuissituatie kan het vernevelen soms wel zinvol zijn, maar daar gaat het dan vooral om de juiste bescherming van de huisarts en chauffeur. Denk aan tenminste FFP2-masker en zo nodig PBM; die middelen staan ter beschikking. Verder adviseren we bij patiënten waar op voorhand COVID-19 of andere infectieziekten (denk aan influenza, een enkele maal TBC) niet uit te sluiten vallen, om laagdrempelig FFP2 en of PBM te hanteren. KLIK HIER voor het vereenvoudigd beslisschema voor de triage van COVID-19 verdachte patiënten. Samenvattend:
zorg goed voor uzelf en daarmee voor uw patiënten.

Terug naar overzicht