Huisartsenposten De LIMES

Levensbedreigende situatie? Bel altijd 112

Laden

Laden

Levensbedreigende situatie? Bel altijd 112

Overdenkingen Kerstmis en Nieuwjaar

door Gerben Welling – bestuurder

Wat gaat de kerstman ons brengen dit jaar? Brengt hij wat rust en afleiding of houdt hij ons in spanning over het nieuwe jaar, over wat ons te wachten staat? Wie het weet mag het zeggen.

Toch is er  deze dagen wat tijd om met familie en vrienden, ieder op zijn manier, stil te staan bij het afgelopen jaar. Misschien galmt de Top2000 wel door je huis of headset of kom je toe aan dat boek wat je allang had liggen.

2021 bracht ons niet de rust die we hoopten, iets onzichtbaars als een virus hield ons in bedwang. Soms denk je dat de natuur boos op ons is, boos omdat we als mens de aarde hebben uitgeput. Zorgelijk is dat de verdeeldheid in de samenleving is toegenomen. Gevaccineerde zijn steeds meer tegenover ongevaccineerden komen te staan. Vooral de manier waarop we niet meer met elkaar in dialoog zijn, baart me zorgen. We wisselen meningen uit en lijken minder in staat te zijn naar de mening van anderen te luisteren. Het voeren van een dialoog kan alleen als je naast het spreken de kunst van het luisteren en vragen stellen machtig bent.

De dialoog is bij de oude Grieken ontstaan, het socratisch gesprek. Een dialoog is immers een gesprek tussen verschillende mensen, waarin een vrije gedachtewisseling plaatsvindt, wat tot nieuwe inzichten leidt bij de betrokkenen. Kenmerkend hierbij is dat er betekenissen ontstaan die zonder dialoog niet tot stand hadden kunnen komen. Écht luisteren ligt aan de basis hiervan.

Het gebrek aan dialoog en toenemende polarisatie leidt tot grote spanningen in de samenleving en relaties. Grenzen lopen dwars door groepen mensen heen. Een ingewikkelde situatie. Iedereen kent wel iemand die tegen vaccineren is of gelooft dat COVID19 een complot is. Alleen met respect voor elkaar, luisteren en verbinding zoeken, kunnen we verder komen.  Denker des vaderlands, filosoof Paul van Tongeren, schreef recent: “Als samenleving kunnen we toch best omgaan met de vijftien procent ongevaccineerden”. Slaat hij hiermee de spijker op zijn kop en durven we de dialoog aan te gaan? Een mooi voornemen voor 2022.

Ik wens iedereen wat rust toe de komende dagen, tijd voor reflectie en verbinding.

Een woord van dank is op zijn plaats. 2021 was een jaar van uitersten. De net gefuseerde organisatie kende veel vragen en onzekerheden.  Veel veranderingen, iedere week weer ander Corona-beleid. Wel een CSP, geen CSP. We sluiten het jaar af mét een CSP. Samen vaccineerden we ook nog even bijna 2000 thuiswonende kwetsbare mensen, we leverden een bijdrage aan het vaccineren van onze eigen collega’s. Dank voor alle flexibiliteit en inzet die jullie aan de dag legden. Chapeau.

Prettige feestdagen en blijf voorzichtig.

Terug naar overzicht