Laden

Levensbedreigende situatie? Bel altijd 112

Pauzes op het werk

door Ellen van Schaik – teamleider zorg a.i. Leiderdorp

Omdat er soms onduidelijkheid bestaat op de post over de inzet van pauzes op het werk, in deze Nieuwsbrief een uitgebreide toelichting over pauzes tijdens werktijd en pauzes tijdens scholingen.

Pauzes tijdens werktijd
Binnen Huisartsenposten De LIMES werken we volgens de Arbeidstijdenwet. Wij wijken daar in onze cao (of bedrijfsregeling) niet van af. Aan de hand van een aantal vragen, zetten we alles op een rij, zodat je weet waar je aan toe bent.

1) Hoe werkt dat precies voor jou uit, gegeven de diensten die je draait?

  • Bij diensten van 10 uur of langer

Als je langer dan 10 uur werkt, dan heb je volgens de wet recht op 45 minuten pauze.
Je mag de pauze splitsen in meerdere pauzes van minimaal een kwartier per pauze.

  • Bij diensten van 6 uur of langer

Als je langer dan 5,5 uur werkt -heel praktisch 6 uur of langer- dan heb je volgens de wet recht op minimaal 30 minuten pauze. Je mag deze pauze splitsen in 2 keer een kwartier.

  • Bij diensten van 5,5 uur of minder

Bij diensten van 5,5 uur of minder heb je officieel geen recht op pauze volgens de Arbeidstijdenwet. Dat is bijvoorbeeld het geval als je van 17 tot 22 uur werkt. Als je tijdens dit tijdvak graag wilt eten, dan overleg je dat met de regie-triagist of het mogelijk is pauze te krijgen. Wil je niet afhankelijk zijn van een mógelijk moment om te eten, zorg dan in ieder geval dat je voorafgaand aan je dienst al (iets) gegeten hebt.

2) Hoe weet ik wanneer ik pauze kan nemen als ik 6 uur of meer werk?

  • Als je gegeven je diensttijd recht hebt op een pauze, dan overleg je met de regie-triagist. Die heeft overzicht van de drukte en bepaalt of het mogelijk is.

Als je weet wanneer je geplande pauze is, dan check je op het geplande tijdstip even bij de regie-triagist of het daadwerkelijk mogelijk is. Het kan tenslotte ineens erg druk zijn.

  • Een pauze is bedoeld als onderbreking van de werktijd. Dat betekent dat je een werkdag (dienst) niet begint of eindigt met een pauze.
  • Tot slot is het belangrijk dat we de werklast onder de collega’s zo goed mogelijk verdelen.

Dit betekent dat niet meer dan 2 personen tegelijkertijd pauze opnemen.

3) Betekent het voorgaande dat ik een pauze na overleg met de regie-triagist kan opeisen op een bepaald tijdstip?
Een pauze blijft altijd in overleg met de regie-triagist plaatsvinden.
Het is in essentie zo dat je tijdens pauzes geen werk verricht en er ook geen doorbetaling van salaris plaatsvindt. Echter, door de aard van de werkzaamheden is voor de pauzes tijdens diensten op Huisartsenposten De LIMES besloten ze door te betalen, omdat medewerkers dan beschikbaar moeten blijven voor de dienst.
Het doorbetalen van de pauzes en het beschikbaar moeten blijven voor dienst, houdt wel in dat als je een pauze hebt en het plotseling drukker wordt op de dienst, de regie-triagist je kan vragen je pauze te staken en later weer oppakken als het rustiger wordt. Calamiteiten daargelaten, heb je bij diensten van 6 uur of langer een pauze. Dit is een bewuste keuze geweest van de medewerkers en geldt voor alle drie de locaties.

Pauzes tijdens scholingen
Over pauze tijdens scholingen gelden andere regels. Pauzes van een half uur of langer, bijvoorbeeld lunchpauze, wordt niet doorbetaald. Dit is eigen tijd. Korte koffiepauzes vinden plaats in de tijd van de werkgever. Dat voeren we ook door bij het accorderen van scholingsuren door medewerkers.
En wellicht ten overvloede: op scholingsuren is er, conform Cao Huisartsenzorg, geen ANW-toeslag van toepassing.

Terug naar overzicht