Laden

Levensbedreigende situatie? Bel altijd 112

Voorbereidingen fase 3

Huisartsenposten De LIMES bv heeft samen met de ketenpartners de afspraken hoe we samen de zorg verlenen in fase 3 weer opgepakt. Eind november zijn alle protocollen samen geoefend. Wekelijks is er bestuurlijk overleg tussen LUMC, Alrijne, De LIMES, VVT, Basalt en de RAV. Gelukkig kunnen we elkaar weer goed vinden.

Cruciaal element in fase 3 is zorg coördinatie, samen kijken welke patiënt waar terecht kan. Gisteren heeft Ulf Arndt hierover een aparte mail gestuurd.

Onder de huisartsen inventariseren we periodiek of de praktijk nog in staat is open te blijven. Schroom niet om aan de bel te trekken als hulp nodig is. Niemand beschikt over veel hulptroepen, maar we kunnen samen oplossingen vinden

Terug naar overzicht