Huisartsenposten De LIMES

Levensbedreigende situatie? Bel altijd 112

Laden

Laden

Levensbedreigende situatie? Bel altijd 112

Werving leden en voorzitter cliëntenraad HP De LIMES

door Mariëlle van Esch – projectleider vanuit Zorgbelang

In de nieuwsbrief van april van dit jaar stond onderstaand -schuingedrukt- bericht.
Inmiddels is duidelijk dat de beoogde werving nog niet genoeg kandidaten heeft opgeleverd. We verlengen daarom de wervingstermijn zodat we de cliëntenraad goed kunnen bemensen. Vriendelijk verzoek aan de bij HP De LIMES aangesloten huisartsen om nog eens te overwegen wie van uw patiënten geschikt zou zijn om in de cliëntenraad plaats te nemen en hen daarvoor te vragen. Alle benodigde informatie treft u aan in onderstaande tekst uit de nieuwsbrief van april. De deadlines in deze tekst zijn aangepast.

Voor nadere inlichtingen en het aanmelden van een kandidaat, kunt u contact opnemen met mariellevanesch@zorgbelanginclusief.nl , telefoonnummer 06-50498360.

Per 1 januari 2021 is Huisartsenposten De LIMES ontstaan uit een fusie tussen de Stichting Samenwerkende Huisartsen Rijnland en de Doktersdienst Duin- en Bollenstreek.

Bij de nieuwe organisatie past het opzetten van een nieuwe cliëntenraad.  Behalve voor de wet verplicht vanaf 25 medewerkers werkend in de uitvoerende zorg, ook een mooi streven om in gesprek te raken over de zorg met de mensen om wie het gaat: burgers en patiënten.

HP de LIMES heeft Zorgbelang Inclusief gevraagd dit proces vorm te geven en te begeleiden.

Voor de werving van de leden en de voorzitter van de cliëntenraad vragen we de inzet van de bij HP De LIMES aangesloten huisartsen. We zijn op zoek naar 4-6 betrokken mensen die gericht zijn op samenwerking, die communicatief vaardig en oplossings- en resultaatgericht zijn. Mensen die in samenwerking met de organisatie- de dienstverlening vanuit patiënten perspectief verder kunnen brengen en afkomstig zijn uit het werkgebied van HP De LIMES. Het meest ideaal is als zij de grotere groepen patiënten vertegenwoordigen die de huisartsen steeds terug zien in de praktijk: denk bijvoorbeeld aan ouderen of gezinnen met jonge kinderen.

Oproep aan huisartsen
Hebt u als huisarts patiënten in uw praktijk waarvan u denkt dat zij een goede kandidaat zouden zijn voor de cliëntenraad, dan kunt u hen vragen te solliciteren middels een motivatiebrief en CV.  Deadline voor deze sollicitaties is 1-8-2021. Op 30 april heeft Irene Viets u een wervingstekst gestuurd die u daarbij kunt gebruiken met daarbij de profielen voor een voorzitter en raadsleden.

De gehele maand juli kan nog gebruikt worden voor de werving van leden voor de cliëntenraad. Begin augustus vinden de sollicitatiegesprekken plaats en zal er een keuze gemaakt worden uit de beschikbare kandidaten door een te vormen sollicitatiecommissie.

In augustus ook vindt daarop de startbijeenkomst plaats van de nieuwe cliëntenraad en treedt zij in functie. De te installeren cliëntenraad zal de Raad van Bestuur vanuit cliëntenperspectief gaan adviseren over diverse zaken zoals bijvoorbeeld een duurzame samenwerking met een partij, uitbreiding of beëindiging van zorg en heeft instemmingsrecht ten aanzien van bijvoorbeeld de klachtenregeling.

Voor nadere inlichtingen en het aanmelden van een kandidaat, kunt u contact opnemen met Mariëlle van Esch, projectleider vanuit Zorgbelang mariellevanesch@zorgbelanginclusief.nl 06-50498360.

Terug naar overzicht