Huisartsenposten De LIMES

Levensbedreigende situatie? Bel altijd 112

Laden

Laden

Levensbedreigende situatie? Bel altijd 112

Aanpassingen COVID-19 beleid

door Quirina Koehler – manager Huisartsenpost Voorhout

Na de invoer van het nieuwe triageschema (KLIK HIER), dat in de vorige nieuwsbrief is gecommuniceerd, hebben we ook andere beleidsafspraken rondom COVID19 opnieuw onder de loep genomen.

Mondneusmasker
Patiënten die groen getrieerd zijn hoeven geen mondneusmasker meer te dragen. Wel is het advies om 1,5 meter afstand te bewaren, mits de toestroom aan patiënten dat mogelijk maakt. Indien afstand niet gewaarborgd kan worden, dan kunnen we patiënten een mondneusmasker aanbieden door deze in de wachtkamer te plaatsen. Voor het werken op de post geldt dat je geen mondneusmasker hoeft te dragen, tenzij je patiëntencontact hebt binnen de 1,5 meter. Bij lichamelijk onderzoek of andere handelingen waardoor een afstand van 1,5 meter niet mogelijk is,  wordt het dragen van een mondneusmasker sterk aanbevolen.  

Aantal begeleiders
Om het aantal bezoekers in de wachtkamers te beperken houden we vast aan het beleid van max. 1 begeleider op het moment dat de patiënt niet in staat is om alleen te komen. 

Stroomschema
Voor de zelftest houden we een geldigheid van 24u aan. Volwassenen die wel volledig gevaccineerd zijn en/of recent hersteld van COVID19, dienen nog steeds een zelftest te doen bij COVID gerelateerde klachten.

Aanlopers
Aanloopbeleid verandert niet. Patiënten dienen nog steeds COVID19 getrieerd te worden. Voordat je iemand op de HAP binnenlaat moet je weten of iemand groen of rood getrieerd is. Op het moment dat een patiënt groen getrieerd is, kan de patiënt op reguliere wijze de post betreden en kan eventueel een fysieke triage plaatsvinden.

Terug naar overzicht