Huisartsenposten De LIMES

Levensbedreigende situatie? Bel altijd 112

Laden

Laden

Levensbedreigende situatie? Bel altijd 112

Aanwezigen en werkwijze ‘Evaluatie en overdracht einde dienst’ locatie Voorhout

door Quirina Koehler – manager Voorhout

Sinds de COVID-19 uitbraak is op locatie Voorhout de samenstelling waarin diensten worden overgedragen en geëvalueerd in afgeslankte samenstelling vormgegeven. Vanwege de aanhoudende hoeveelheid covidbesmettingen en de griepepidemie willen we deze afgeslankte vorm voorlopig nog voortzetten. In de praktijk merken we dat geldende afspraken hieromtrent niet altijd duidelijk zijn en dat dit onduidelijkheid veroorzaakt.  Graag brengen we de geldende afspraken, samenstelling en maximaal aantal aanwezige bij de overdracht en evaluatie op locatie Voorhout onder jullie aandacht.  

Opstarten van diensten
Een kwartier voor aanvang van iedere dienst zijn alle dienstdoende huisartsen (en eventuele AIOS),  STIP triagist en chauffeurs aanwezig. De triagist met stip verdeelt de taken en wijst de spreek-kamers toe. De gemaakte indeling wordt vastgelegd op het formulier Evaluatie dienst in Q-base. De aandachtspatiënten worden doorgesproken. Ook wordt het eerste deel van het formulier (tot het deel ‘Autoriseren’) doorgenomen en afgevinkt. De chauffeurs controleren voor aanvang van de dienst de visitekoffers op inhoud. Verder wordt gecontroleerd of de O2 flessen niet onder druk staan en of er reserve O2 flessen staan in beide EHBO` s.  

Overdracht van diensten
Bij aansluitende diensten is er een kwartier voor aanvang van de nieuwe dienst een overdracht van de dienst. Hierbij zijn in ieder geval aanwezig de triagist met stip en alle aanwezige huisartsen (met uitzondering van de artsen die tussendiensten doen). De afspraken worden zoveel mogelijk zo gepland dat iedereen in principe bij de overdracht aanwezig kan zijn. Als de huisarts met tussendienst een punt heeft voor de overdracht, meldt hij/zij dat bij de triagist met stip.  

Doordeweeks kan de overdracht en evaluatie met het gehele team plaatsvinden tot max 10 personen. Indien er meer dan 10 personen aanwezig zijn, dan neemt de AIOS niet deel aan de evaluatie en overdracht.

In het weekend is dit in afgeslankte vorm en is hierbij aanwezig de triagist met stip, de regiearts en het nieuwe dienstteam (tot max 10 personen). De regiearts informeert en verzamelt bij zijn/haar  collega huisartsen input voor de overdracht en evaluatie. De triagist met STIP doet ditzelfde bij zijn/ haar collega triagisten en chauffeurs.

Tijdens de overdracht worden de openstaande calls, aandachtspatiënten, eventuele verwachte problemen en andere bijzonderheden besproken. Op het formulier Evaluatie dienst in Q-base wordt het deel ‘Overdracht’ ingevuld. Aansluitend aan de overdracht wordt opgesplitst in twee groepen: de regiearts en triagist met STIP om de dienst die afgerond is te evalueren en een groep om de nieuwe dienst te starten.

Evalueren van diensten
Voor afronding van iedere dienst worden de visitekoffers aangevuld. De evaluatie vindt door de weeks plaats met het gehele team tot een max van 10 personen. Indien dit aantal wordt overschreven dan neemt de AIOS  niet deel aan de evaluatie. De derdejaars opleider is bij afsluiting van de avonddienst doordeweeks ook aanwezig ! In het weekend vindt de evaluatie in afgeslankte vorm plaats door de triagist met STIP en de regiearts.

Bij de evaluatie worden de ervaringen, knelpunten en bijzonderheden besproken en genoteerd op het formulier Evaluatie dienst in Q-base.
 
De evaluatieformulieren worden dagelijks beoordeeld door de teamleider triagisten  en/of de operationeel manager (zie verder P 2072 Evaluatie zorgverlening). Zo nodig worden corrigerende en/of preventieve maatregelen genomen.

Bij problemen of als er iets aanvullend besproken moet worden, dan wordt in goed overleg met de triagist met STIP en/of de regiearts, besloten om ook in het weekend met een grotere samenstelling te evalueren, dit tot een maximum van 10 aanwezigen.

Terug naar overzicht