Huisartsenposten De LIMES

Levensbedreigende situatie? Bel altijd 112

Laden

Laden

Levensbedreigende situatie? Bel altijd 112

Asielzoekers en de huisartsenpost

Locatie Voorhout heeft met grote regelmaat te maken met patiënten van het Asiel Zoekers Centrum in Katwijk. Een vluchteling die in de ANW-uren medische hulp nodig heeft en dus ook vervoer, loopt een complex traject. Het is een reis langs allerlei afkortingen, samenwerkingstrajecten en landelijke afspraken alvorens men bij de huisarts van de post aan tafel zit.

Een essentieel onderdeel in het traject vormt ‘De Praktijklijn’. Dit is het medisch callcenter dat de 24uurszorg voor alle asielzoekers in Nederland garandeert. Bij De Praktijklijn werken 55 medewerkers (triagisten – doktersassistenten – huisartsen – regie-artsen – geneeskunde studenten en coördinatoren). Jaarlijks voert De Praktijklijn 250.000 telefoongesprekken ofwel 725 per dag en verwerkt  ze 25.000 chats ofwel 75 per dag.

Triage van de asielzoeker met een zorgvraag gebeurt op basis van de NHG-wijzer, het medisch dossier en met behulp van een tolk. De urgentie wordt bepaald in overleg met een regiearts. Op het moment dat de artsen of assistenten van De Praktijklijn contact opnemen met de HAP om een patiënt over te dragen, hebben zij de triage dus al volledig doorlopen. De triagisten van de HAP kunnen die één op één overnemen.

Het vervoer van de asielzoeker van het AZC naar de huisartsenpost voltrekt zich per taxi. Het GZA is verantwoordelijk voor het regelen van de heen- én terugreis.

Dat dit niet altijd goed gaat blijkt uit meerdere VIM-meldingen van De LIMES locatie Voorhout. Het is de triagist die geconfronteerd wordt met een asielzoeker die soms uren moet wachten voor er een terugrit is georganiseerd. Wanneer hierbij een baby, peuter of COVID19 verdachte patiënt (spreekkamer 3) is betrokken, wordt de situatie onhoudbaar.

Voor taxibedrijven geldt dat zij voor het vervoer van asielzoekers achteraf een vergoeding krijgen en voor een spoedrit het standaard tarief wordt vergoed. Dit alles onder voorwaarde dat de rit voldoet aan de spelregels van de RMA (Regeling Medische Zorg Asielzoekers). Voeg daarbij het feit dat er per dag 200 tot 400 nieuwe asielzoekers binnenkomen en dat de IND er slecht 12 per dag kan inschrijven om te begrijpen dat er ook nog veel on-gedocumenteerde mensen rondlopen die wel hulp nodig hebben maar nergens aanspraak op kunnen doen.

Om onwerkbare en mensonwaardige situaties te voorkomen bij de post is in het laatste werkoverleg van triagisten afgesproken om de taxichauffeur bij aflevering van de patiënt, te verzoeken te blijven wachten.

Vind je het leuk om een keer mee te kijken op De Praktijklijn? Neem dan contact op met Ilja Smits – teamleider van de Praktijklijn ismits@gzasielzoekers.nl

Dit mailadres kan tevens gebruikt worden voor klachten, opmerkingen of overleg.

Terug naar overzicht