Laden

Levensbedreigende situatie? Bel altijd 112

Beste collega’s,

door Gos de Vries – directeur bestuurder

Op een voor mij wat ongebruikelijk moment in het jaar heb ik genoten van ruim twee weken vakantie. In die tijd gaat uiteraard het werk en de zorg voor patiënten in De LIMES regio in ANW gewoon door. Gelukkig zag januari 2023 er ten aanzien van het aantal verrichtingen weer wat ‘normaler’ uit dan december. De hoop is dat we in 2023 weer op het niveau van 2019 komen. Of beter gezegd, waar verantwoord en mogelijk, proberen we de instroom en het gebruik van de Huisartsenpost nog verder te verminderen, bijvoorbeeld via het zelf triage hulpmiddel MINDD.

Het optimaliseren van werkdruk staat ook centraal in het Implementatieplan ANW Zorg dat afgelopen vrijdag 17 februari bij de Zorgverzekeraars is ingediend. Als blijkt dat 90% van de HDS’en in Nederland tijdig een plan heeft ingediend dat voldoet aan de gestelde criteria, dan zullen de gedifferentieerde tarieven per 1 april aanstaande worden ingevoerd. Zo niet, dan kan het zijn dat voor het hele land de datum van invoering opschuift.

Belangrijke aspecten in ons plan zijn onder andere het op vrijwillige basis starten met een beperkte vorm van ‘vrij roosteren’ per medio 2023, en het starten van volledig ‘vrij roosteren’ per januari 2024. Een plan voor het volledig ‘vrij roosteren’ in 2024 zal tijdens de ALV op 6 juli aan de leden worden voorgelegd. Meer informatie over de beperkte vorm van ‘vrij roosteren’ voor de 2e helft van dit jaar volgt zo spoedig mogelijk. Het gehele Implementatieplan ANW Zorg zal ter informatie met de vergaderstukken voor de ALV op 14 maart worden meegestuurd.

Een ander belangrijk onderwerp betreft de verbouwing van de Post Alphen. Met heel veel energie en betrokkenheid van de projectgroep, architect, aannemer, Alrijne en bovenal Teamleider Edith Janssen, is de verbouwing afgerond en de nieuwe Post inmiddels in gebruik. Bij deze veel dank aan alle betrokkenen!!! De officiële opening zal plaatsvinden op vrijdag 17 maart!

Goede werkomstandigheden, zoals nu in Alphen, zijn belangrijk, maar een gezonde geest in een gezond lichaam vraagt ook om de juiste voeding. Met zeer binnenkort ‘fruit op het werk’ proberen we daar als De LIMES ook aan te werken.

Daarnaast staan er natuurlijk nog tal van andere belangrijke en interessante onderwerpen in deze Nieuwsbrief.

Veel leesplezier gewenst!

Terug naar overzicht