Huisartsenposten De LIMES

Levensbedreigende situatie? Bel altijd 112

Laden

Laden

Levensbedreigende situatie? Bel altijd 112

Beste collega’s,

door Gos de Vries – directeur bestuurder

Laat ik dit voorwoord beginnen met goed nieuws! Vorige week is het implementatieplan ANW zorg (betere verdeling en beperking werkdruk huisartsen) door onze zorgverzekeraars goedgekeurd. Op dit moment wordt er gekeken of er landelijk gezien voldoende plannen aan de criteria voldoen. Als dat het geval is zullen de gedifferentieerde tarieven per 1 april worden ingevoerd. Uiteraard hou ik jullie op de hoogte van de ontwikkelingen.  In dit kader is er eerder gesproken over de mogelijke implementatie van een vorm van vrij roosteren op vrijwillige basis voor het laatste trimester. Hierover vindt nog overleg plaats. Daarnaast is het de bedoeling om vanaf januari 2024 een volledig vrij roosteren systeem in te voeren. Een voorstel daartoe zal op 6 juli aan de ALV worden voorgelegd. 

Graag wil ik allen die betrokken zijn bij het nieuwe wervingsplan van De LIMES bedanken en complimenteren! Een prachtig plan! Met onder andere een aantal interviews met onze zorgverleners in lokale bladen, meer aandacht voor vacatures, onder andere via social media, en korte filmpjes waarin triagisten en doktersassistenten van onze Posten in Voorhout, Alphen en Leiderdorp optreden. Het eerste interview met triagist Andrea Koelewijn is vorige week geplaatst. Dit project is een goed voorbeeld van een mooie samenwerking tussen zorgverleners in het primair proces, onze communicatieadviseur, de afdeling HR en het management.

Tenslotte wat minder goed nieuws. Esther Struijk, Manager van Leiderdorp en Alphen gaat ons, na ruim 4 jaar voor De LIMES te hebben gewerkt, verlaten. Esther heeft in de afgelopen periode een roerige tijd meegemaakt. Fusie(perikelen), Corona pandemie, inmiddels een derde bestuurder aan het roer en vele wisselingen in het management. In deze dynamische tijd heeft Esther een belangrijke rol gespeeld in (onder andere) het opzetten van de Coronaspoedpost, de verbouwing van de Post in Alphen en het nog lopende nieuwbouwproject in Leiderdorp. Gelukkig blijft Esther nog tot 1 juli bij ons aan het werk waardoor wij de tijd hebben om haar functie op een zorgvuldige manier opnieuw in te vullen. Op een later moment volgt uiteraard meer nieuws over haar afscheid.

De zomertijd is ingegaan, de lente begonnen en de productie lijkt (ik ben voorzichtig) te stabiliseren. Om jullie voortdurende inzet en alle mooie ontwikkelingen te vieren denken we na over een vervolg op het succesvolle zomerfeest van afgelopen jaar. Binnenkort daarover meer informatie ?!

Veel leesplezier!

Groet, Gos

Terug naar overzicht