Laden

Levensbedreigende situatie? Bel altijd 112

Beste collega’s,

door Gos de Vries – directeur bestuurder

Terwijl ik dit voorwoord op zondag schrijf, weet ik dat er tegelijkertijd weer hard wordt gewerkt door huisartsen en onze medewerkers op de drie Posten van De LIMES. Hoewel ik voorzichtig zeg dat het aantal verrichtingen enigszins is gedaald en weer meer in lijn ligt met 2019, zorgt het voortdurende tekort aan formatie van triagisten en doktersassistenten ervoor dat de werkdruk nog steeds hoog is. Hoewel de wachttijden wellicht oplopen, lukt het jullie om de continuïteit en kwaliteit van zorg te waarborgen. Complimenten!

Gelukkig is er naast dit minder goede nieuws ook een beter vooruitzicht: het aantal inzetbare junior triagisten neemt weer toe en er zijn vijf kandidaat triagisten aangenomen! En wellicht levert de recent gestarte intensieve wervingscampagne met artikelen in huis-aan-huis bladen en promotie filmpjes nog meer nieuwe medewerkers op, waardoor we eindelijk met een betere bezetting de zomer(vakantie) ingaan.

Naast de werving van nieuwe triagisten en doktersassistenten zijn we ook druk bezig om ‘het kantoor’ op sterkte te brengen. Momenteel lopen er procedures voor invulling van de functies van Manager ICT, Manager Leiderdorp/Alphen, Communicatieadviseur, Teamleider Leiderdorp en medewerker HR. Ook hier is er perspectief op invulling van al deze functies rond de zomer!

Zoals jullie weten hebben we in december twee heel succesvolle strategie bijeenkomsten, onder leiding van Jojanneke Kant en Jeroen van der Noordaa, georganiseerd. De opbrengst van deze bijeenkomsten is verwoord in een beknopt verslag en twee mooie tekeningen. Toch vinden het MT en het Coöperatiebestuur dat er naast de praktische opbrengt nog een vertaalslag nodig is naar Missie, Visie, Strategie op hoofdlijnen en kernwaarden. Daarvoor zijn we op donderdag 20 april gedurende een dag bij elkaar gekomen. Onder leiding van Hileen Boosman en Nadine de Vries van Morgens hebben we met elkaar hierover gesproken. De uitkomst van deze bijeenkomst moet leiden tot een beknopte notitie waarin we onze Missie, Visie, Strategie en kernwaarden beschrijven. Deze notitie zal vervolgens intern binnen De LIMES besproken worden en uiteindelijk door de ALV op 6 juli worden vastgesteld. Ondertussen zijn we al hard bezig om hetgeen we in december hebben bedacht ook uit te voeren. In de volgende nieuwsbrief zal ik ingaan op de inmiddels bereikte resultaten en de projecten die lopen.

Graag wil ik afsluiten met het mooie nieuws dat we ook dit jaar, in navolging van het strandfeest van afgelopen jaar, een groot zomerfeest zullen organiseren. Op de langste dag van het jaar, 21 juni, op een prachtige locatie in Katwijk aan Zee! Een feest om jullie te bedanken voor de inzet in het afgelopen jaar, om het glas te heffen op de mooie projecten en uitdagingen in het komende jaar en om te benadrukken hoe belangrijk het is om als medewerkers van De LIMES tijd te hebben voor een goed gesprek, ontspanning en lol met elkaar! Klik HIER voor de uitnodiging.

En aan het eind van dit (te) lange voorwoord vraag ik natuurlijk graag jullie aandacht voor alle interessante onderwerpen die in deze nieuwsbrief aan bod komen. Veel leesplezier!

Terug naar overzicht