Huisartsenposten De LIMES

Levensbedreigende situatie? Bel altijd 112

Laden

Laden

Levensbedreigende situatie? Bel altijd 112

Beste collega’s,

door Gos de Vries – directeur bestuurder

Met stijgende temperaturen en een zonnig Paasweekeinde in het vooruitzicht hoop ik dat we over de piek van respiratoire infecties heen zijn, en dat de druk op triage, consulten en visites afneemt …
Het aantal verrichtingen (telefonische triages, consulten en visites) in maart lag ongeveer 30% boven hetgeen we begroot hadden en 17% boven het aantal verrichtingen in maart 2019, pre Corona! Hoewel er al langer sprake is van een toename, springt maart er ten opzichte van de maanden daarvoor uit.

In de veronderstelling dat het aantal Corona besmettingen blijft dalen zal de CSP per 1 mei definitief sluiten. Het voordeel hiervan is dat we met enkele aanpassingen op de Kinderpoli huisartsen en doktersassistenten veel efficiënter kunnen werken. Belangrijke informatie hierover vinden jullie verderop in deze nieuwsbrief! Een andere belangrijke ontwikkeling is de verhuizing van de Dienstapotheek van Voorhout naar Leiderdorp per 19 april. Ook hierover meer informatie in deze nieuwsbrief.

Tot slot kijk ik uit naar de werkconferentie vanavond over toekomstbestendige nachtzorg. Voor mij als nieuwe bestuurder ook wel spannend, en ik ben benieuwd naar de reacties en discussie. Ook hier geldt dat het doel is om mensen en middelen zo optimaal mogelijk in te zetten. Uiteraard met behoud van werkplezier en een gezonde werkomgeving! De belangrijke thema’s die hierbij spelen zijn de arbeidsmarktproblematiek ten aanzien van triagisten en doktersassistenten, de dienstbelasting voor huisartsen, kwaliteit & veiligheid en kostenbeheersing. In de volgende nieuwsbrief zal ik ingaan op de uitkomsten van de werkconferentie en het vervolgtraject.
Voor nu veel leesplezier en goede Paasdagen gewenst!

Terug naar overzicht