Huisartsenposten De LIMES

Levensbedreigende situatie? Bel altijd 112

Laden

Laden

Levensbedreigende situatie? Bel altijd 112

Beste collega’s

door Gos de Vries – directeur bestuurder

In het voorwoord twee weken geleden sprak ik al over de forse stijging in de productie. Inmiddels wordt er ook in de landelijke media volop aandacht besteed aan de druk op de Huisartsenposten. Het zou goed zijn als deze aandacht leidt tot meer inzicht en begrip bij het publiek voor de rol van de Huisartsenpost in de spoedzorgketen. Ook is er mogelijk nog winst te behalen in verdere uitrol van zelftriage en striktere gezamenlijke afspraken over wie er wanneer en door welke zorgverlener gezien moet worden. Projecten zoals het zorg coördinatie centrum en spoed = spoed gaan hierover.  Maar dat kost tijd. Voor de korte termijn proberen we bij De LIMES onder andere extra (halve) diensten voor triagisten open te zetten, (junior) triagisten te werven en hoe we elkaar op een verantwoorde wijze kunnen helpen bij bijvoorbeeld piekdrukte op een van de drie posten.

In relatie tot de toenemende druk op de Huisartsenposten, arbeidsmarktkrapte, kwaliteit en veiligheid en hoge dienstbelasting voor huisartsen wordt er in onze regio ook al sinds enkele jaren gesproken over het efficiënter inzetten van mensen en middelen. Kijkend naar de cijfers moeten we concluderen dat we voor de avonden en weekenden de huidige drie posten nodig hebben. Concentratie in deze tijdvakken levert weinig op. Dat is anders voor de nachten. In dat kader is er in vervolg op eerder georganiseerde workshops op 14 april jl. een werkconferentie georganiseerd. Met een goede opkomst, en een mooie mix van huisartsen, triagisten, doktersassistenten, management en medewerkers van kantoor. Er zijn de nodige kritische vragen gesteld en in het tweede deel van de avond was er de gelegenheid om te benoemen welke zaken van belang zijn als we de nachtzorg in Leiderdorp zouden concentreren. Met deze opmerkingen ga ik, samen met het coöperatie bestuur, proberen om een weloverwogen voorgenomen besluit te formuleren voor de ALV op 28 juni. Het doel is om een zo goed mogelijke afweging te maken tussen belangen van praktijkhouders, waarnemers, patiënten en de continuïteit en kwaliteit van zorg vanuit de onderneming.

Om ook binnen de interne organisatie klaar te zijn voor alle uitdagingen die op ons afkomen is het fijn om te kunnen melden dat Thomas Knol terugkeert als medisch manager bij De LIMES. Daarmee is het team van Medisch Managers (Hans Essers, Ulf Arndt en Thomas Knol) weer compleet. We nemen afscheid van Henriette Kuipers als interim HR adviseur, veel dank Henriette voor jouw inzet! Maar gelukkig kunnen we melden dat er structurele invulling van deze positie komt per juli, met de komst van Meike Smit.

Tot slot, het moge duidelijk zijn dat de druk op de Huisartsenposten, ook in onze regio, hoog, en soms veel te hoog is … Dank aan allen werkzaam in de directe patiëntenzorg dat we het toch nog zo goed geregeld krijgen. Zeker als ik ook de kwartaal rapportage en prestatie indicatoren zie. Misschien niet zoals we het idealiter zouden willen, maar gezien de balans tussen productie en beschikbare menskracht complimenten waard. Maar ook wil ik alle medewerkers daaromheen bedanken. Deze prestaties zijn alleen mogelijk als ook op ICT, HR, Financiën, Secretariaat, Facilitair, Scholing, Klachten en incidentenafhandeling etc. de zaken goed geregeld zijn!

Terug naar overzicht