Laden

Levensbedreigende situatie? Bel altijd 112

Beste collega’s,

door Gos de Vries – directeur bestuurder

Twee weken geleden schreef ik heel voorzichtig dat de weekenden iets minder druk leken … Nu ik de cijfers van mei heb gezien kan ik bevestigen dat het aantal verrichtingen (telefonische triage, consulten en visites) nog aanzienlijk boven het begrote aantal ligt (+ 15%), maar duidelijk lager ligt dan in maart en april. Ik hoop van harte dat hiermee de dalende trend is ingezet en we naar een stabielere situatie gaan met cijfers die in de buurt liggen van 2019, pre corona.

Om het werk op de post te optimaliseren wordt er nader onderzoek gedaan naar mogelijkheden om het gebruik van foto consulten en beeldbellen uit te breiden. In het kader van kwaliteit en ‘efficiency’ past ook de op 24 mei gestarte digitale spoedverwijzing van de HAP naar de SEH van het Alrijne. Het LUMC volgt na de zomer. Het wennen aan een andere werkwijze kost natuurlijk tijd, maar ik hoop dan we het gestelde doel (75% van de verwijzingen gaat digitaal) snel halen en zelfs ruim overschrijden. Het ziekenhuis heeft al laten weten heel blij te zijn met de eerste digitaal verwezen patiënten.

Onlangs is het jaarverslag 2021 van De LIMES verschenen. KLIK HIER voor het verslag. In dezelfde lay-out als het jaar daarvoor zijn beknopt de belangrijkste resultaten weergegeven. Een bijzonder jaar met veel onverwachte (corona) momenten en daardoor een hoge werkdruk. Maar met, zeker gezien de omstandigheden, mooie resultaten!

Ten aanzien van werkdruk en een gezonde werkomgeving is het van belang om daar als organisatie continu aandacht voor te hebben. Een van instrumenten die we daarvoor inzetten is het Preventief Medisch Onderzoek (PMO). Het is belangrijk om je gezondheid in de gaten te houden en periodiek te monitoren of je voldoende in balans bent en welke maatregelen jij en/of de organisatie eventueel kan nemen. Dus graag bij deze nogmaals aandacht voor het PMO van ArboNed!

Tot slot wil ik jullie allen graag attenderen op het feest dat op donderdag 30 juni wordt georganiseerd. Voor huisartsen en alle medewerkers van De LIMES bv. Meer dan verdiend en als dank voor jullie tomeloze inzet in de afgelopen jaren! Hopelijk zie en spreek ik velen van jullie de 30e!

Terug naar overzicht