Laden

Levensbedreigende situatie? Bel altijd 112

Beste collega’s

door Gos de Vries – directeur bestuurder

Als het goed is ontvangen jullie deze nieuwsbrief op de eerste dag van de laatste maand.
December, aan de ene kant de maand met steeds kortere dagen, grijs en donker. Aan de andere kant de maand met het Sinterklaasfeest en Kerstmis. Grijs, donker of feestdag, het werk in een zorginstelling als De LIMES gaat natuurlijk gewoon door. Met een nog steeds bestaand tekort op de formatie hoop ik toch dat er een redelijke balans mogelijk is tussen werk, ontspanning en dagen om samen met vrienden en/of familie door te brengen.

Aan het genoemde formatietekort wordt overigens hard gewerkt. Samen met de OR zijn er de nodige ideeën verzameld om op korte termijn de werkdruk te verlichten en het werkklimaat te verbeteren. Daarnaast wordt er vanuit HR gewerkt aan het verbeteren van werving en selectie van nieuwe medewerkers. Daarover volgt binnenkort meer informatie.  Verder in dit voorwoord een greep uit andere recente (positieve) ontwikkelingen.

We hebben de controle audit van de NPA goed doorstaan, de auditoren waren enthousiast over de organisatie van de dag, de gevoerde gesprekken en resultaten. We zijn van 5 verbeterpunten vorige jaar naar 3 verbeterpunten dit jaar gegaan. Meer informatie hierover en het gehele rapport is beschikbaar via Mathilda Boer.

De zorgverzekeraars hebben ons onlangs laten weten dat zij akkoord zijn met de begroting 2023. De door ons opgevoerde projecten voor 2023 (waaronder het fietsplan) kunnen grotendeels uitgevoerd worden. Daarnaast is er extra financiële ruimte voor de inzet van triagisten en doktersassistenten. Het tekort dat bestond in Voorhout is hiermee (financieel) opgelost.

Er zijn al veel aanmeldingen voor de bijeenkomsten op 6 en 13 december om mee te denken met de visie en het meerjaren strategisch beleidsplan. Dat is goed nieuws! Maar er is nog plek, dus een laatste oproep om je in te schrijven!

Afgelopen dinsdag 29 november zijn InEen en de LHV akkoord gegaan met de toelichting op het Actieplan Werkdruk ANW. Er wordt momenteel gewerkt aan een Leidraad en model implementatieplan. Deze zijn nodig om regionaal een plan op te stellen om in aanmerking te komen voor de gedifferentieerde tarieven. Op 5 december is er een eerste bijeenkomst met een werkgroep van onder andere huisartsen om ons hierop voor te bereiden. Tijdens de ALV van InEeen is besloten dat invoering van deze tarieven voor alle regio’s op dezelfde datum moet plaatsvinden (deze datum is nog niet bekend!), en dat de regio’s voldoende tijd moeten hebben om het implementatieplan uit te voeren. Ik hou jullie op de hoogte en nadere informatie volgt.

Op 15 december wordt de laatste hand gelegd aan het Jaarplan 2023. Daarna zal dit plan uiteraard met jullie allen gedeeld worden.

Tot slot wens ik jullie veel leesplezier met deze nieuwsbrief vol met interessante en belangrijke onderwerpen!

Terug naar overzicht