Huisartsenposten De LIMES

Levensbedreigende situatie? Bel altijd 112

Laden

Laden

Levensbedreigende situatie? Bel altijd 112

Beste collega’s

door Gos de Vries – directeur bestuurder

Terwijl ik dit voorwoord schrijf is er helaas nog geen goed nieuws te melden over de oorlog in Oekraïne en het vooruitzicht op vrede … Inmiddels merken we ook hier de gevolgen. Hogere prijzen voor diverse producten en de aankomst van vluchtelingen in Nederland en ook in onze regio. Het is mooi om te zien dat velen zich inzetten om deze mensen, die vaak vanuit benarde situaties hals over kop hun land hebben verlaten, hier op te vangen.

Ook als het gaat om de medische zorg zie je de gezamenlijke inspanningen van GHOR/GGD, gemeenten en lokale huisartsen en (wijk)managers. Sinds ruim een week is er vanuit de Regio organisatie Rijn en Duin in oprichting de Werkgroep Vluchtelingen Oekraïne actief. Hierin zijn de vier zorggroepen uit onze regio vertegenwoordigd. Vanuit de ANW zorg ben ik daarbij aangesloten. Het is mooi om te zien hoe voortvarend deze Werkgroep en hun achterban probeert de zorg voor deze groep mensen te organiseren. Zoveel mogelijk binnen de bestaande structuren. Mede om de overgang van crisisnoodopvang naar reguliere huisartsenzorg zo soepel mogelijk te laten verlopen. Het leert mij veel over hoe de huisartsen dag-zorg hier georganiseerd is en over de bereidheid aan samenwerking binnen de Regio organisatie i.o. Afhankelijk van de hoeveelheid vluchtelingen en het tempo waarin zij arriveren zullen we telkens bekijken of verdere opschaling nodig is.

Afgelopen week heb ik mijn eerste vergadering met de OR gehad en deze week zit ik voor het eerst formeel aan tafel met de Cliëntenraad. Beiden belangrijke medezeggenschaporganen binnen De LIMES. De bijeenkomst met de OR verliep in een goede en open sfeer. Waarbij er naast de formele rol van de OR ook ruimte is voor informeel overleg en advies. Met het vertrek van Aster hoop ik dat de vrijgekomen plaats voor het kantoor snel wordt ingevuld. Een OR op sterkte is van groot belang voor een organisatie en helpt mij als bestuurder in de uitoefening van mijn functie. Dat geldt ook voor de Cliëntenraad en ik kijk dan ook uit naar het eerste overleg met hen.

Hoewel de aandacht, deels begrijpelijk, is verlegd van Corona naar andere zaken, wil ik hierbij allen werkzaam in het primaire proces een hart onder de riem steken!  Het aantal besmettingen is nog steeds hoog. En dat zien we ook terug in de nog steeds grote aantallen patiënten op de CSP. Met daarnaast de ook weer toegenomen reguliere zorg. Hopelijk gaan het zonnige weer en de lente ervoor zorgen dat de druk nu eindelijk minder wordt.

Tot slot wil ik Marry bedanken voor haar rol in het telkens weer samenstellen van een mooie Nieuwsbrief. Het is een van onze belangrijke communicatiemiddelen. Het maken van een goede en goed gevulde nieuwsbrief kan echter niet zonder jullie inbreng. Dus schroom niet om interessante ontwikkelingen met elkaar te (blijven) delen!

Terug naar overzicht