Huisartsenposten De LIMES

Levensbedreigende situatie? Bel altijd 112

Laden

Laden

Levensbedreigende situatie? Bel altijd 112

Brachenormen

door Mariëlle Epping – data-analist

Branchevereninging InEen heeft streefwaarden opgesteld met betrekking tot de kwaliteit van zorg geleverd door huisartsenposten. De tabel hieronder toont een aantal van deze normen. In onderstaande tabel zijn de resultaten van de SHR in het eerste kwartaal van zichtbaar, daarnaast de prestaties van de SHR in het eerste kwartaal vorig jaar en het gemiddelde over heel 2018. De benchmarkgegevens over 2018 zijn nog niet bekend. Zodra deze er zijn, zullen ze aan de tabel worden toegevoegd.

De telefonische bereikbaarheid zakt in het eerste kwartaal van 2019 terug naar iets onder de norm. Het tijdig beantwoorden van deze oproepen is en blijft een belangrijk punt van aandacht. Hetzelfde geldt voor de bereikbaarheid bij oproepen zonder spoed.. Hier blijft wel een stijgende lijn zichtbaar.

In het eerste kwartaal is in totaal 4 keer de norm voor U0/U1 visites (30 minuten) overschreden. In 1 geval is er sprake van een verhoogde urgentie. Er blijven 3 visites over waarvoor een andere oorzaak ten grondslag ligt aan het overschrijden van de norm. Bij de U2 visites wordt in Q1 2019 de maximale aanrijtijd (120 minuten) in 20 situaties overschreden. Hierbij is in 4 situaties sprake van een verhoging van de urgentie. In 16 andere situaties is de oorzaak anders. De overgebleven situaties verdienen extra aandacht en onderzoek.

De autorisatietijden voldoen aan de gestelde normen.

Terug naar overzicht