Laden

Levensbedreigende situatie? Bel altijd 112

Casus beschrijving n.a.v. een klacht

door Elke Koestering  – kwaliteitsfunctionaris                                                                          

Patiënt wilde een afspraak maken in verband met pijn in de nek, rug en ribben, waarbij het voelde of de ribben gekneusd waren. Ook was er sprake van benauwdheid, maar mevrouw gaf zelf aan astmapatiënt te zijn en dat het daardoor moeilijk te beoordelen was.
Op de HAP werd patiënt na triage beschouwd als niet-urgent en is zij dus niet gezien. Wel werd tramadol tegen de pijn voorgeschreven.
De dag erna belde mevrouw 112 omdat ze zich nog steeds niet goed voelde. Klachten waren benauwdheid, duizeligheid, pijn en niet kunnen zitten, liggen, staan en lopen. De meldkamer vond de klachten op dat moment niet urgent en droeg patiënt over aan de HAP. Hierop werd na triage een U3 visite gepland. De visitearts vermoedde een longembolie en heeft patiënt verwezen naar het ziekenhuis per ambulance. In het ziekenhuis bleek inderdaad een longembolie; de bloedproppen bleken inmiddels voor het rechterventrikel te zitten. Dit had 2 dagen opname IC en invasieve behandeling tot gevolg.

Leerpunt
Het gebruik van DOAC (bloedverdunner) zag de huisarts in het LSP staan. Dit nam de huisarts mee in de afweging. Maar zou het gebruik van DOAC niet ook juist een trigger kunnen zijn om de vorming van bloedstolsels te overwegen? Therapietrouw is van belang, bij navraag door visitearts bleek die matig te zijn. Het raadplegen van het LSP laat wel zijn meerwaarde hierin zien dat deze informatie in ieder geval bekend was. Het is verder belangrijk dat de huisarts het triageblad raadpleegt bij het autoriseren van het contact en zo nodig triagist bevraagt om te beoordelen hoe men op een urgentie uitgekomen is. In deze casus zou dan gezien zijn dat de mate van benauwdheid op “niet” was gezet. Leerpunt is niet dat elke longembolie te ‘vangen’ moet zijn bij telefonische triage. Wel dat je met zorgvuldige triage soms op een spoor gezet wordt die kan leiden tot eerdere diagnosestelling en behandeling.

Tips en tops
TOP

  • het raadplegen van LSP

TIPS

  • Triagist beter bevragen als contextueel onduidelijk is of iets onlogisch lijkt.
  • Overweeg het gesprek met patiënt over te nemen.
  • Navragen therapietrouwheid van de patiënt bij de reeds bekende medicatie
  • Triage tabblad nauwgezet doorlopen. Bij voorkeur standaard, maar zeker als er vragen zijn naar aanleiding van bovenstaande punten.
  • Hoge rugpijn i.c.m. benauwdheid laagdrempelig beoordelen.
Terug naar overzicht