Laden

Levensbedreigende situatie? Bel altijd 112

Casus morfineallergie

door Maaike Blok  – huisarts VIM-commissie

Aan het eind van een avonddienst op zaterdag legt de dienstdoend arts een visite af bij een oude dame van 93 jaar in een woonzorgcentrum vanwege wat dyspnoe en een pijnlijk been. De dag ervoor is zij via de eigen huisarts gestart met antibiotica. De meeste last heeft ze op dit moment van het  pijnlijk been waarvoor ze nu alleen paracetamol slikt. De dyspnoe blijkt erg mee te vallen. De arts onderzoekt haar en besluit haar 5mg morfine subcutaan te geven tegen de pijn.

De volgende ochtend wordt de regiearts gebeld door de apothekersassistente die geconstateerd heeft dat deze patiënte allergisch is voor morfine. De regiearts neemt contact op met het woonzorgcentrum. Gelukkig gaat het een stuk beter met de patiënte, ze is alleen wat misselijk, heeft geen huiduitslag.

Hoe heeft dit kunnen gebeuren? Bij navraag blijkt dat de visitearts de morfine heeft voorgeschreven tijdens de visite zonder eerst na te gaan in het dossier of na te vragen bij patiënte of de zorg, of deze patiënte misschien allergisch is voor opiaten. Daarnaast heeft ze bij het maken van het IMM recept de waarschuwing van de allergie voor morfine die als pop-up verscheen niet als zodanig waargenomen.

Wat kunnen we hiervan leren? Tijdens het afleggen van een visite heeft de arts het dossier van de patiënt meestal niet direct bij de hand, aangezien meestal de laptop in de visite auto wordt gelaten en niet mee wordt genomen naar de patiënt. Dit kan ervoor zorgen dat je medicatie toedient of achterlaat waar een patiënt allergisch of intolerant voor is. Het is dus belangrijk alert te zijn op eventuele allergieën/intoleranties en deze actief na te gaan of na te vragen.

Daarnaast geeft Topicus heel veel waarschuwingen bij het voorschrijven van medicatie, waarbij een waarschuwing voor een allergie qua lay-out niet verschilt van een doseringswaarschuwing, waardoor deze niet zo goed opvalt als nodig zou zijn. Er is contact gelegd met Topicus met de vraag of dit anders kan. Topicus heeft dit als wens opgenomen en zij zullen kijken of dit mogelijk duidelijker weergegeven kan worden.

Terug naar overzicht