Huisartsenposten De LIMES

Levensbedreigende situatie? Bel altijd 112

Laden

Laden

Levensbedreigende situatie? Bel altijd 112

Certificering HP De LIMES

door Mathilda Boer – Opleidingscoördinator en Kwaliteitsfunctionaris

Nu de fusie tot Huisartsenposten De LIMES een feit is, is het tijd om met een frisse blik te kijken naar de efficiëntie, inrichting en toepassing van onze processen. Om de kwaliteit van onze zorg(organisatie) te borgen en te laten toetsen, zullen we in 2021 een certificeringstraject ingaan. HP De LIMES heeft er voor gekozen om dit met de NHG-Praktijkaccreditatie (hierna NPA→ te noemen) doorlopen. Door de opbouw en de normen vormt NPA een logische aansluiting tussen de certificering van de aangesloten dagpraktijken en van de huisartsenpost.

De pre-audit – een soort generale repetitie – vindt plaats op 4 en 5 juli 2021 en bestaat uit een bezoek door een auditor aan elke locatie van ongeveer 2 uur tijdens openingstijden en een bezoek van ongeveer 6 uur tijdens kantoortijden. De auditor zal gesprekken voeren met medewerkers die iets kunnen vertellen over zijn/haar vakgebied. Dat kan bijvoorbeeld een huisarts, VS/PA, chauffeur, doktersassistent, triagist of meewerkend teamleider zijn maar ook een beleidsmedewerker of kwaliteitsfunctionaris. Uiteraard gaat hier een gedegen voorbereiding aan vooraf en zullen de betrokken medewerkers benaderd worden.

Met een pre-audit brengen we in kaart in hoeverre we voldoen aan bepaalde normen en in hoeverre we hieraan invulling geven. Tevens geeft de pre-audit inzicht wat er nog gebeuren moet voor de ‘echte’ audit, die gepland staat op 10 en 11 oktober 2021.

Zodra we het keurmerk NPA-Certificering Huisartsenpost hebben behaald, doorlopen we jaarlijks een controle-audit, waarin we de ruimte hebben om dieper in te gaan op aspecten van het werk op de post.

We zien uit naar een leerzaam en geslaagd traject waar we als nieuwe organisatie trots op kunnen zijn!

Terug naar overzicht