Huisartsenposten De LIMES

Levensbedreigende situatie? Bel altijd 112

Laden

Laden

Levensbedreigende situatie? Bel altijd 112

Collectieve ziektekostenverzekering

door Cora Hogenboom – afdeling HR

Aan de werknemers van De LIMES wordt de mogelijkheid geboden van deelname aan een ziektekostenverzekering bij ONVZ of IZZ, uitgevoerd door CZ of VGZ overeenkomstig de Cao Huisartsenzorg. Daarnaast heeft Huisartsenposten De LIMES ook bij zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid een collectieve ziektekostenregeling afgesloten voor de medewerkers. Medewerkers ontvangen een aantrekkelijke korting op de ziektekostenpremie vanuit de zorgverzekeraars.

Werkgeversbijdrage
Wanneer een medewerker een verzekering met aanvullend pakket afsluit bij één van de collectieve ziektekostenverzekeraars, ontvangt deze de werkgeversbijdrage van €120,- bruto per jaar, ongeacht de omvang van het dienstverband. Als de betreffende medewerker meerdere arbeidsovereen-komsten heeft met meerdere werkgevers vallend onder de werkingssfeer van de Cao Huisartsenzorg, dan ontvangt hij/zij van ieder van deze werkgevers de vergoeding naar rato van het desbetreffende dienstverband, met dien verstande dat het bedrag van €120,- bruto per jaar wordt uitbetaald door de gezamenlijke werkgevers.

Verandering in de collectiviteitskorting
Vanaf 1 januari 2023 vervalt de collectiviteitskorting op de basisverzekering. Dit geldt voor iedereen in Nederland en voor alle zorgverzekeraars. De collectiviteitskorting op de aanvullende verzekeringen blijft wel gelden.

Werkgeversbijdrage aanvragen?
Medewerkers die vanaf 1 januari 2023 in aanmerking willen komen voor de werkgeversbijdrage kunnen dit aanvragen door een mail te sturen naar hr@hpdelimes.nl met daarbij een kopie van het polisblad 2023. Een overzicht van de collectieve ziektekostenverzekeringen is opgenomen in het kwaliteitshandboek onder Verzekeringen Personeel.

Terug naar overzicht