Huisartsenposten De LIMES

Levensbedreigende situatie? Bel altijd 112

Laden

Laden

Levensbedreigende situatie? Bel altijd 112

COVID-19 opvang De LIMES B.V (ook bekend als CSP)

door Gerben Welling – Bestuurder

Al anderhalf jaar hebben we te maken met steeds wisselende situaties rond COVID-19. Van pieken in de besmettingen tot en met centrale opvang 7×24. Eind juni dit jaar bestond de hoop dat we de CSP konden sluiten. Maar dit werd kort daarop gevolgd door de bekende “Dansen met Janssen” piek. Alles bij elkaar zijn er veel onzekerheden rond COVID-19 en niet alleen onzekerheden omtrent dit virus maar ook onzekerheden bij patiënten die zich melden met andere klachten waarbij COVID-19 niet uit te sluiten is bij de triage. Vanuit de huisartsen aangesloten bij De LIMES B.V. horen we wisselende geluiden. Van ‘top georganiseerd’ tot ‘het is allemaal te veel en we kunnen de extra diensten niet dragen’. Net als veel andere sectoren in de zorg zijn we moe en willen we rust.

Hoe we COVID-19 verdachte patiënten opvangen in de ANW-uren is een lastige puzzel. Een puzzel waarover we ons al vaak gebogen hebben om te kijken of we kunnen stoppen met het aparte gebouw in Leiderdorp. Onze gebouwen lenen zich nu nauwelijks of niet om ‘vuile’ patiënten te scheiden van de ‘schone’ patiënten. In locatie Voorhout kan spreekkamer drie gebruikt worden via een aparte ingang maar daar ontbreekt een wachtruimte (en wachten patiënten dus in de auto zonder toezicht). In Leiderdorp moeten de patiënten dwars door het ziekenhuis, een onwenselijke situatie. Het aantal COVID-19 verdachte patiënten schommelt maar er blijft een vrij constant aanbod van 2-4 patiënten per uur in de avond. Dit zijn patiënten waarbij de huisarts beschermd moet werken. Het is dus onvergelijkbaar met een dagpraktijk, daar kan een niet spoedeisende COVID-19 patiënt aan het eind van de dag ingepland worden.

Doordat we in Leiderdorp op twee locaties moeten werken en de looptijd tussen de locaties relatief veel tijd vergt, hebben we meer huisarts-capaciteit nodig dan normaal. Van maandag t/m donderdag zouden we dit kunnen opvangen door de consulten strakker op elkaar te plannen waardoor we met minder huisartsen toekunnen. Hiermee gaat de werkdruk verder omhoog en is dat wenselijk? Een andere optie is de uitbreiding van het aantal diensten (elke huisarts twee op jaarbasis). Als het aantal besmettingen oploopt dan schiet de capaciteit weer tekort en moet er opnieuw worden bijgestuurd. Alles bij elkaar een onzekere situatie. Richtlijnen en consultatie van onder andere kinderartsen maken het niet mogelijk om op dit moment, op het oog laag verdachte patiënten (kinderen) standaard op de schone HAP te zien. Mede met het oog op onze verantwoording naar zorgmedewerkers en andere patiënten in de wachtruimte.

Er lijkt nog wel winst te behalen bij de zeker vaak moeilijke triage. Middels beeldbellen of op andere wijze de regiearts te betrekken bij de noodzaak om met name kinderen op de CSP te presenteren. Dit zou de druk kunnen verminderen. Alles overziend, zien we op dit moment geen mogelijkheden om nu te stoppen met de extra diensten. Want net zoals in de dagpraktijk moeten we eerst op zoek naar een manier om, om te gaan met de blijvende aanwezigheid van COVID-19. Wel of niet gescheiden patiëntenstromen, wel of niet beschermende kleding. Hierbij zijn wij vanzelfsprekend ook afhankelijk van de landelijke richtlijnen/adviezen.
We beseffen ons terdege dat in de tijd waarin het erg druk is deze extra inzet zwaar is. We zullen daarom, waar mogelijk, een beroep doen op waarnemers en de openstaande diensten naar rato verdelen over de Hagro’s zodat de pijn verdeeld wordt. Ieder idee om de COVID-19 zorg anders te organiseren is welkom. Voel je vrij om je idee in te brengen.
(Update – Afgelopen weekend waren er regelmatig 5-7 patiënten per uur waarmee 1 huisarts niet voldoende is op de CSP. Op dit moment gaat er dan een huisarts vanaf de schone post in Leiderdorp naar de CSP. Hierdoor is het enorm puzzelen om alle patiënten op tijd te zien en moet er gebruik gemaakt worden van alle locaties om zo de werkdruk te verdelen)

Terug naar overzicht