Huisartsenposten De LIMES

Levensbedreigende situatie? Bel altijd 112

Laden

Laden

Levensbedreigende situatie? Bel altijd 112

De Regionale Onderzoekscommissie zoekt 2 triagisten

door redactie

De Huisartsenposten van De LIMES hebben sinds 2018 een Onderzoekscommissie naar incidenten en calamiteiten. Deze commissie bestaat uit vier huisartsen en vier triagisten, 2 casemanagers en een onafhankelijk externe voorzitter.  Bij elke onderzoek naar een mogelijke calamiteit wordt een commissie van 1 huisarts, 1 triagist, 1 casemanager en de voorzitter ingezet. Gemiddeld worden per jaar 10 onderzoeken gedaan waarbij minder dan de helft werkelijk tot een verplichte melding aan de Inspectie leidt. Voor uitbreiding van de commissie zijn we op zoek naar één of twee triagisten van de posten Leiderdorp / Alphen. Dit om zoveel mogelijk gelijkwaardige deelname van alle posten te realiseren.

Als triagist van de onderzoekscommissie verdiep jij je bij een te onderzoeken casus in de broninformatie zoals het waarneembericht, de gespreksopnames, medische informatie van de betreffende patiënt, reflectieverslagen van de bij de casus betrokken triagisten en krijg je een training in de BFA (Barrier Failure Analysis) onderzoeksmethode. Je kunt goed luisteren maar ook doorvragen. Met deze bagage ben je in staat om een heldere, objectieve en kritische reconstructie te maken en ga je integer en tactvol om met de vertrouwelijke informatie. Je bent flexibel in tijd zodra een onderzoekstraject is gestart. Per onderzoek ben je gemiddeld 5 á 6 uur bezig. Per jaar onderzoek je ongeveer drie casussen. Voorwaarde per onderzoek is dat je als commissielid geen enkele betrokkenheid bij de te onderzoeken gebeurtenis hebt. Heb je interesse? Dan kun je meer informatie opvragen bij commissielid en triagist Yvonne Jansen Yvonne.Jansen@hpdelimes.nl of Anneke van Polanen Anneke.van.Polanen@hpdelimes.nl of je neemt contact op met 1 van de casemanagers Mathilda Boer 06-302 902 59.

Het is de taak van de calamiteitencommissie een gemelde calamiteit te onderzoeken, te analyseren tot de basisoorzaken, verbetersuggesties te doen aan het management. Een rapport van het onderzoek, opgesteld door de casemanager, voorzitter en management wordt binnen 8 weken na de melding van de calamiteit aan de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGJ) verstuurd.

Terug naar overzicht