Huisartsenposten De LIMES

Levensbedreigende situatie? Bel altijd 112

Laden

Laden

Levensbedreigende situatie? Bel altijd 112

Draaiduizeligheid

Bron Kaderhuisartsen spoedzorg

Je kent het wel. Tijdens dienst op de post die patiënt met acute draaiduizeligheid. Is dit een onschuldige perifere oorzaak of moet ik toch denken aan een centrale oorzaak als een cerebellair infarct? Nu is er een test om te helpen om onderscheid te maken die ook in de NHG standaard Duizeligheid genoemd wordt.

Head Impulse Test (HIT)

Klaarleggen materialen

Zet twee stoelen tegenover elkaar, zodanig dat de patiënt op ooghoogte tegenover je kan zitten. Zet een bakje/bekertje klaar voor als de patiënt tijdens het onderzoek misselijk wordt en moet braken.

Voorbereiding

Laat de patiënt zitten op ooghoogte tegenover je.

Leg de patiënt het onderzoek uit.

Vraag de patiënt te fixeren op je neuspunt gedurende het hele onderzoek.

Toelichting

Houdt het hoofd van de patiënt aan weerszijden vast.

Draai het hoof eerst een aantal malen rustig 20 graden naar links en naar rechts, totdat de patiënt hieraan gewend is en de nekspieren voldoende ontspannen zijn.

Vraag de patiënt te blijven fixeren op je neuspunt en de ogen open te houden.

Beweeg het hoofd van de patiënt 20 graden naar rechts en draai daarna het hoofd plotseling en zo snel mogelijk terug naar het midden, zie test.

Het onderzoek mag ook andersom uitgevoerd worden; draai het hoofd vanuit de middenstand zo ver mogelijk naar rechts.

Let op de beweging van de ogen

Wanneer de ogen eerst meebewegen in de richting van de zijdelingse beweging en vervolgens compensatoir ‘herfixeren (refixatiesaccade) dan is de test positief.

Wanneer de patiënt kan blijven fixeren, dan is de test negatie.

Herhaal de test naar links, zie test.

Nazorg voorlichten

Een positieve HIT test bevestigt een perifere oorzaak.
Een negatieve HIT test suggereert een centraal vestibulair syndroom en leidt tot overleg met een neuroloog. Test zien? Kijk op https://www.youtube.com/watch?v=Wh2ojfgbC3I.

Terug naar overzicht