Laden

Levensbedreigende situatie? Bel altijd 112

Geen visitebriefjes meer mee bij visite

door het management van De LIMES

Geregeld gebeurt het nog dat indien een visite gereden wordt, van tevoren aan de assistente / triagist gevraagd wordt om een visitebriefje uit te draaien en mee te geven. In het verleden is reeds besloten dat er geen visitebrief gegeven mag worden. Middels dit bericht willen we deze werkafspraak weer onder de aandacht brengen en aangeven dat we vanaf heden ons hier strenger aan gaan houden.

In de visite auto’s is een laptop aanwezig waarop ingelogd kan en moet worden door de visitearts, zodat de volledige en actuele patiëntgegevens inzichtelijk zijn. Om zo veilig mogelijk te werken is het de bedoeling dat de laptop mee naar binnen wordt genomen naar de verblijfplaats van de patiënt. Reeds eerder is er een werkwijze Laptop in de dienstauto KLIK HIER gemaakt.

Redenen om niet te werken met de visitebriefjes:

  • Veiligheid:
    • De meest actuele patiëntinformatie is inzichtelijk.
    • LSP kan geraadpleegd worden. Het is voorgekomen dat een medicijn is gegeven aan de patiënt dan wel achtergelaten en men er later bij het invullen op de post achter kwam dat er een allergiemelding in het dossier stond voor dat medicijn.
    • Indien er een tweede call komt dan weten de medewerkers op de HAP ook wat er aan de hand is, wat er afgesproken is. Welke medicatie eventueel is voorgeschreven en dit recept kan direct doorgezonden worden naar de apotheek.  
  • AVG: visitebriefjes kunnen kwijtraken, dan wel in de auto achtergelaten worden. Het is voorgekomen dat achter de zonneklep patiëntinformatie van enkele dagen geleden werd teruggevonden.

Aangezien we ervan uitgaan dat iedereen de veiligheid voorop heeft staan verwachten we ook de medewerking van iedereen op deze werkafspraak.

Terug naar overzicht