Huisartsenposten De LIMES

Levensbedreigende situatie? Bel altijd 112

Laden

Laden

Levensbedreigende situatie? Bel altijd 112

Het gebruik van Zorgdomein binnen De LIMES

door Ulf Arndt – medisch manager

Er zij drie belangrijke zaken die dringende aandacht vragen t.a.v. het gebruik van Zorgdomein.

  • Opnieuw wil ik iedereen met klem verzoeken om geen verwijzingen naar specialisten, VVT’ s, de GGZ etc. te sturen via Zorgdomein. Deze verwijzingen komen niet op de juiste plek gedurende de ANW-uren. Het gevolg is dat er verwarring ontstaat gedurende de gewone werkuren over wat er verder moet met zo’n binnengekomen verwijzing. Verwijzingen naar specialisten gaan via de directe HAP-HIX koppeling. De op die wijze opgestelde elektronische verwijsbrief bevat de voor de acute zorg benodigde informatie en komt op het juiste moment op de juiste plek, namelijk de SEH, aan.
  • Voor het aanvragen van röntgenfoto’s bij het Alrijne ziekenhuis moet wel gebruik worden gemaakt van Zorgdomein. Maar ook hierbij geldt: alleen de keuze voor het juiste “product” zal op de juiste plek aankomen.  Op dit moment staat in het keuzemenu het volgende:

Direct naar diagnostiek
o HAP (tot 22:00 uur) Alrijne Ziekenhuis locatie Leiderdorp
o Röntgen bovenste extremiteiten LUMC (Leiden)locatie Leiden
o Röntgen bovenste extremiteiten Alrijne Ziekenhuis locatie Leiderdorp
o Röntgen onderste extremiteiten Alrijne Ziekenhuis locatie Leiderdorp
o Röntgen onderste extremiteiten LUMC (Leiden) locatie Leiden

De juiste keuze voor het Alrijne Ziekenhuis is de eerste: HAP (tot 22:00 uur) Alrijne                         Ziekenhuis locatie Leiderdorp. Alle andere aanvragen zijn of voor het LUMC of voor de afdeling radiologie tijdens kantooruren!!

Men heeft gekozen voor de tekst HAP (tot 22:00 uur) Alrijne Ziekenhuis locatie Leiderdorp met het idee dat dit voor iedereen een duidelijke keuze voor de huisartsenpost zou  betekenen. Wij zijn in overleg om dit wellicht nog iets duidelijker te maken door de tekst aan te passen naar bijvoorbeeld: “SPOED Huisartsenpost Röntgen (tot 22:00)”. Hierbij zou iedereen duidelijk moeten kunnen zien dat het om een spoedaanvraag gaat, de huisartsenpost betreft en dat de aanvragen slechts tot 22.00 uur via deze weg gaan. Na 22.00 uur moeten immers, zoals altijd al, de aanvragen verlopen via de SEH van het Alrijne Ziekenhuis.

  • Het aanvragen van een röntgenfoto op papier verstoort het werkproces van de radiologie enorm. Vanaf nu zullen zij dan ook contact opnemen met de verwijzende post waar de huisarts op dat moment werkt met het verzoek de aanvraag alsnog elektronisch via Zorgdomein te maken.

Samenvattend: geen verwijzingen naar specialisten etc. via Zorgdomein, geen papieren röntgenaanvragen of verwijzingen meer maken en tenslotte de juiste keuze maken voor het aanvragen van foto’s in het Alrijne Ziekenhuis.

Terug naar overzicht