Laden

Levensbedreigende situatie? Bel altijd 112

Informatie nachtapotheek De Limes

door Remco v.d. Velden – directeur SSDR

Vorige week zijn jullie in een extra nieuwsbrief geïnformeerd over de herinrichting van farmaceutische nachtzorg binnen de regio. Per 19 april kunnen patiënten van HP De LIMES tussen 23.00 en 08.00 uur, voor farmaceutische zorg terecht bij Nachtapotheek De Limes in Leiderdorp.
Werkafspraken m.b.t. de overgang naar Nachtapotheek De Limes:

Recepten
Nachtapotheek De Limes werkt met het apotheeksysteem van de poliklinische apotheek van het Alrijne Leiderdorp. Recepten moeten derhalve naar deze Alrijne Apotheek gestuurd worden. Dit
gebeurt bij voorkeur middels een elektronisch bericht (Edifact/LSP). In Topicus selecteer je voor het digitaal doorzetten Alrijne Apotheek Leiderdorp. Mocht dat niet mogelijk zijn, dan kan het ook per fax: 071 – 582 8958 of via (beveiligde) e-mail: nachtapotheek@ssdr.nl

In Voorhout hebben we tijdelijk afgesproken recepten vanaf 22.30 uur geprint mee te geven aan de patiënt, dit om te voorkomen dat recepten doorgezet worden naar de verkeerde apotheek rondom sluitingstijd. Dit is natuurlijk niet de meest wenselijke situatie. Op het moment dat we goed zicht hebben hoe de overgang om 23.00 uur van DAP Bollenstreek naar Nachtapotheek De Limes (Alrijne Apotheek) verloopt, passen we deze werkwijze weer aan. 

Locatie Voorhout
Het om 23.00 uur sluiten van de Dienstapotheek Bollenstreek en het verwijzen van patiënten naar de Nachtapotheek De Limes (Alrijne) willen we goed laten verlopen. We hebben daarvoor samenwerkingsafspraken gemaakt die je kunt lezen in de bijlage ‘Afstemming receptverkeer en communicatie Huisartsenpost – Dienstapotheek locatie Voorhout’ KLIK HIER

Met de directeur van Dienstapotheek (DAP) Bollenstreek (Remco van der Velden) hebben we de mogelijkheden verkend om de apotheek net als de HAP tot middennacht open te houden. Voor DAP Bollenstreek betekent het tot middennacht verlengen van de openingstijden een verlenging van de huidige avonddienst. Het verlengen van een dienst is voor de DAP een OR-plichtig en daardoor een tijdrovend traject. Om die reden is besloten, dat onderzoek van het eventueel verlengen van de openingstijden bij de DAP, opgestart wordt als besluitvorming heeft plaatsgevonden inzake het nog lopende traject ‘Toekomstbestendige Nachtzorg’ binnen de Huisartsenposten De LIMES.

Leiderdorp en Alpen aan de Rijn
Voor de Huisartsenposten Leiderdorp en Alphen aan de Rijn worden alle patiënten vanaf 19 april tijdens de nachtelijke uren vanaf 23.00 – 08.00 uur doorgestuurd naar de apotheek in het Alrijne Leiderdorp. Zij werken in de nacht onder de naam Nachtapotheek De Limes.  Aanvullende informatie KLIK HIER  voor het document ‘Informatie Nachtapotheek De Limes t.b.v. voorschrijvers’.

Contact en adresgegevens voor patiënten Nachtapotheek De LIMES
KLIK HIER voor een overzicht van alle dienstapotheken in de regio ZH-N inclusief contact- en adresgegevens. De overzichten komen geprint op de post te liggen en kunnen meegegeven worden aan patiënten die tussen 23.00 en 08.00 voor farmaceutische zorg nodig hebben. 

Evaluatie overgang Nachtapotheek de LIMES
De eerste dagen en/of weken zal het, met name voor Voorhout, wennen zijn dat Dienstapotheek Bollenstreek om 23.00 uur sluit. Ondanks de gemaakte werkafspraken lopen we ongetwijfeld tegen onvolkomenheden aan. Om deze onvolkomenen vlot op te lossen evalueren we frequent de gemaakte werkafspraken. Het verzoek aan de STIP en de regietriagist om in het evaluatieformulier de ervaren knelpunten te benoemen, deze worden dan meegenomen in de dagelijkse/wekelijkse evaluatie tussen de HAP en de betrokken dienstapotheken.

Terug naar overzicht