Huisartsenposten De LIMES

Levensbedreigende situatie? Bel altijd 112

Laden

Laden

Levensbedreigende situatie? Bel altijd 112

Landelijke uitwisseling via LSP

bron website vzvz.nl

Met ingang van 5 april 2022 vervalt de regiobegrenzing van het Landelijk Schakelpunt. Daarmee ontstaat landelijke uitwisseling van patiëntengegevens. Als zorgverlener kunt u voor de behandeling van patiënten belangrijke gezondheidsgegevens raadplegen bij de reguliere zorgverleners van die patiënten. Ook buiten de eigen regio en bij incidentele consulten. Deze uitgesproken wens van veel zorgverleners werd overgenomen door de Algemene Vergadering van VZVZ, bestaande uit koepels van zorgverleners en patiënten.

Het Landelijk Schakelpunt (LSP) functioneert tien jaar en het aantal gebruikers neemt dagelijks toe. Zij gebruiken de infrastructuur voor het elektronisch uitwisselen van medische gegevens ten behoeve van de (onvoorziene) behandeling van patiënten. De gegevensuitwisseling is al lang niet meer beperkt tot huisartsen en apotheken. Alle ziekenhuizen en veel zelfstandige klinieken, GGZ-instellingen, VVT-organisaties, Ambulancezorg en ook de Jeugdgezondheidszorg maken gebruik van de infrastructuur. Jaarlijks verzenden zij gezamenlijk bijna een miljard berichten via het LSP.

Zorgverleners geven aan dat het niet kunnen beschikken over gegevens belemmerend werkt bij het leveren van goede zorg. En de verplaatsing van patiënten op het hoogtepunt van de coronapandemie toonde aan hoe belangrijk het is om op het juiste moment te kunnen beschikken over belangrijke medische informatie. Deze overwegingen vormden de aanleiding voor de Algemene Vergadering (AV) van VZVZ (waarin de koepels van zorgverleners en patiënten zijn vertegenwoordigd) om te besluiten de regiogrenzen op te heffen.

Er verandert overigens niets aan de uitwisseling van gegevens via het LSP. Zorgverleners kunnen zoals gebruikelijk in het kader van de behandeling van de patiënt het LSP raadplegen. Zij krijgen dan dezelfde gegevens als voorheen te zien, maar nu mogelijk aangevuld met informatie van zorgaanbieders van buiten hun eigen regio. Per 5 april spreken we dus van echt landelijke uitwisseling, en hebben we een stukje bij kunnen dragen aan ons motto “Wij verbinden de zorg”.

Let op: U hoeft zelf geen actie te ondernemen. Het kan zijn dat u bij een volgende bevraging van het LSP extra informatie te zien krijgt, omdat ook informatie van buiten de regio mee kan komen.

Heeft u vragen of opmerkingen over bovenstaande? Neem dan contact op met VZVZ Servicecentrum via support@vzvz.nl of 070 317 3492. Bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur.

Terug naar overzicht