Laden

Levensbedreigende situatie? Bel altijd 112

Locatiecommissies, klankbordgroepen en regiearts-overleggen

door Thomas Knol – medisch manager Alphen/Leiderdorp

Onlangs is er een nieuwe locatiecommissie ingesteld voor de locaties Alphen en Leiderdorp. Deze commissie is als orgaan vergelijkbaar met de zogenaamde Klankbordgroep van locatie Voorhout. De deelnemers bestaan uit huisartsen, zowel praktijkhouders als waarnemers met een medisch manager als voorzitter en ondersteuning van een notulist vanuit het Bedrijfsbureau.

De eerste locatiecommissievergadering van Alphen/Leiderdorp heeft op woensdag 6 oktober plaatsgevonden. Het doel van deze locatiecommissie is onder meer het contact tussen de organisatie en de dienstdoende huisartsen te verbeteren. Verder heeft de commissie een adviserende rol en richt zich op praktische zaken van de werkvloer. Dit is anders dan de ALV (Algemene Leden Vergadering) waar het meer over algemene bestuurlijke zaken gaat. De ALV is coöperatie-breed. De commissie is locatie gebonden (vooralsnog Alphen en Leiderdorp gezamenlijk vanwege het kleine aantal deelnemers). In Voorhout bestaat de klankbordgroep al langer. Deze heeft een vergelijkbare functie.

De locatiecommissie Alphen/Leiderdorp kan nog enkele leden gebruiken voor beide locaties. Vergaderfrequentie is elke 2 maanden. Op termijn zal dit minder frequent zijn, te denken aan vier keer per jaar. De overleggen zijn over het algemeen online, een enkele keer kan het op de huisartsenpost zelf als dit meerwaarde heeft.

De eerste regie-arts bijeenkomst voor Leiderdorp/Alphen was begin dit jaar, de tweede staat gepland voor eind deze maand. Voor Voorhout staat er een regiearts-overleg gepland voor 9 november. Al met al wordt er hard gewerkt aan de verbinding en vertegenwoordiging van de locaties.

Terug naar overzicht