Huisartsenposten De LIMES

Levensbedreigende situatie? Bel altijd 112

Laden

Laden

Levensbedreigende situatie? Bel altijd 112

LSP Nieuws

LSP-Weetjes!

Hoe werkt het Landelijk Schakelpunt (LSP)?
De huisarts en de apotheker houden elk een dossier over hun patiënten bij. Zij kunnen bepaalde informatie daaruit delen met andere zorgverleners. Dat gebeurt via het Landelijk Schakelpunt. Het grootste deel van de openbare en poliklinische apotheken, huisartsenpraktijken, huisartsenposten en ziekenhuizen in Nederland is daarop aangesloten. En daar komen steeds meer zorgaanbieders bij, zoals GGZ-instellingen, zelfstandige klinieken, VVT-instellingen en zorggroepen (voor ketenzorg).

Wie kan er allemaal gegevens van de patiënt beschikbaar stellen voor inzage door andere zorgverleners via het LSP?
Twee zorgverleners kunnen medische gegevens van een patiënt beschikbaar stellen voor inzage door andere zorgverleners via het Landelijk Schakelpunt: de huisarts en de apotheker. Zij mogen dat alleen doen met de uitdrukkelijke toestemming van de patiënt: de opt-in.

Hoe vraag je de uitdrukkelijke toestemming uit?
Bij het vragen van toestemming moeten de huisarts en de apotheker de patiënt eerst goed informeren. De patiënt moet weten waar hij precies toestemming voor geeft. Dat staat beschreven in de folder “Ja! Ik wil grip op mijn zorg.” Door deze folder aan patiënten te geven, voldoet de huisarts of de apotheker aan zijn informatieplicht. In de folder zit bovendien een toestemmingsformulier. Dat kan de patiënt invullen, ondertekenen en weer inleveren bij de huisarts of de apotheker.
Behalve schriftelijk toestemming geven kan de patiënt dit ook online doen. Veel huisartsenpraktijken en apotheken doen mee met de website www.volgjezorg.nl. Daar kan de patiënt zijn zorgverlener opzoeken en vervolgens, via DigiD met sms of met de DigiD app, online toestemming geven.
De derde mogelijkheid is dat de patiënt mondeling toestemming geeft in de huisartsenpraktijk of de apotheek.

Verdienen zorgaanbieders geld aan gegevensuitwisseling via het LSP?
Nee, zorgaanbieders die medische gegevens van patiënten uitwisselen via het LSP verdienen hier geen geld aan. Alleen huisartsenpraktijken en apotheken ontvangen een beperkte bijdrage voor het vragen en verwerken van de toestemming van patiënten (opt-in). Per patiënt krijgen zij een kleine vergoeding voor het informeren over het Landelijk Schakelpunt, het verwerken van de toestemming in hun informatiesysteem en het aanmelden van het dossier bij het Landelijk Schakelpunt.

Welke medische gegevens worden uitgewisseld via het LSP?
Met toestemming van de patiënt kan de huisarts de Professionele Samenvatting (PS) van het huisartsdossier delen. In de PS staan:

 • De episodelijst (alle open episodes);
 • De journaallijst van de laatste vier maanden of de laatste vijf consulten;
 • De voorgeschreven medicatie in de laatste vier maanden;
 • Metingen en uitslagen binnen de periode van de opgeleverde journaallijst;
 • Informatie over allergieën, geneesmiddelintoleranties en contra-indicaties;
 • Actuele overdrachtsgegevens.

De PS van het huisartsdossier is via het LSP alleen te raadplegen door (waarnemend) huisartsen, bijvoorbeeld op de huisartsenpost. Zij mogen deze gegevens alleen inzien als dat nodig is voor de behandeling.

Met toestemming van de patiënt kan de apotheek het overzicht van verstrekte medicatie (het medicatiedossier) delen. Hierin staan:

 • Alle aan de patiënt verstrekte medicatie;
 • Informatie over allergieën, geneesmiddelintoleranties en contra-indicaties.

Het medicatie-overzicht is via het LSP alleen te raadplegen door (waarnemend) huisartsen, bijvoorbeeld op de huisartsenpost, (poli)apotheken en artsen in ziekenhuizen en andere instellingen. Ook zij mogen deze gegevens alleen inzien als dat nodig is voor de behandeling.

Mist u iets? Dan horen wij dat graag! Stuur een mail naar Sandra van der Geer:

 • E: svandergeer@sleutelnet.nl
 • T: 071 – 514 01 40
 • W: www.sleutelnet.nl
Terug naar overzicht