Huisartsenposten De LIMES

Levensbedreigende situatie? Bel altijd 112

Laden

Laden

Levensbedreigende situatie? Bel altijd 112

LSP nieuws

door Sandra v.d. Geer – Sleutelnet                                                      

De Corona opt-in stopt op 4 april!

De tijdelijke Corona opt-in stopt vanaf 4 april 2023. Hierdoor is de Professionele Samenvatting (PS) van het huisartsendossier van meer dan 6 miljoen Nederlanders niet meer beschikbaar op de huisartsenpost en de SEH. Het is voor zorgverleners altijd belangrijk dat zij medische gegevens snel beschikbaar hebben. Tijdens de piekbelasting met het Coronavirus op de SEH en HAP bood de Corona opt-in uitkomst bij de behandeling van de patiënten van wie (nog) geen gegevens van de eigen huisarts beschikbaar waren. De patiënt wordt daarvoor om toestemming gevraagd door de HAP of de SEH.

De Corona opt-in eindigt op 4 april; de tijdelijke maatregel was verbonden aan de Coronapandemie. Het ministerie van VWS bereidt wetgeving voor waardoor vanaf 2025 de beschikbaarheid van dossiers verruimd wordt door de invoering van een opt-out voor de acute zorg. Dossiers van patiënten die bezwaar hebben gemaakt, zijn niet raadpleegbaar.

Op verzoek van het Ministerie van VWS en de koepelorganisaties in de zorg maakt VZVZ een stopknop. Deze maakt het mogelijk de Corona opt-in buiten gebruik te stellen. Het belang van medische gegevens en daarmee van toestemming geven blijft onverminderd groot. VZVZ roept daarom alle zorgverleners op om toestemming te vragen aan hun patiënten en cliënten!

Binnenkort kan iedere Nederlander zelf een toestemmingskeuze maken met de online toestemmingsvoorziening Mitz.

Heeft u vragen of opmerkingen? Dan horen wij dat graag! Stuur een mail naar Sandra van der Geer:
•         E: svandergeer@sleutelnet.nl
•         T: 071 – 514 01 40
•         W: www.sleutelnet.nl

Terug naar overzicht