Laden

Levensbedreigende situatie? Bel altijd 112

LSP Nieuws

Help de waarnemend arts aan medische gegevens!
In het elektronisch patiëntendossier worden de medische gegevens van een patiënt vastgelegd.
De huisarts is verantwoordelijk voor de veiligheid van deze medische gegevens. Hij is namelijk
de ‘bron’ daarvan. Wanneer een patiënt zorg nodig heeft tijdens een avond-, nacht- of
weekenddienst (ANW-dienst), dan zijn de triagist en de waarnemend huisarts van de HAP erbij
gebaat de Professionele Samenvatting (PS) van het medisch dossier te kunnen inzien. Dat kan
alleen als de bronhoudende huisarts in zijn dossier heeft aangegeven dat de patiënt goed is
voorgelicht en toestemming heeft gegeven om een deel van het dossier opvraagbaar te maken.
Het registreren van toestemmingen in het dossier van de patiënt en de mogelijkheid om een
samenvatting van de gegevens te ontvangen, maken het werk van de triagist en de
waarnemend arts (iets) eenvoudiger.
Medische gegevens van patiënten werden bij de huisartsen opgevraagd op basis van de coronaopt-
in. Dit heeft geleid tot veel opvragingen via het LSP en het vaker ontvangen van de
medische gegevens van de patiënten. De regeling was echter van tijdelijk aard en nu de regeling
beëindigd is valt het aantal geregistreerde toestemmingen terug naar het niveau van voor de
coronapandemie. En dat is nadelig voor de continuïteit van de huidige kwaliteit van zorg. Voor
de pandemie had ongeveer de helft van de inwoners van Nederland toestemming geregistreerd
voor het delen van huisartsinformatie.
Herkenbare verhalen van patiënten kunnen helpen de noodzaak van meer geregistreerde
toestemmingen te onderbouwen. Materialen zijn te bestellen in webshop van VZVZ.
Huisartsen bepalen zelf hoe zij de zorg van hun patiënten en de bijbehorende informatieuitwisseling
organiseren. De basis blijft de vertrouwensrelatie tussen de huisarts en zijn patiënt.
Binnen deze relatie komt er een moment om te spreken over de beschikbaarheid van de
medische gegevens, wanneer de huisarts niet beschikbaar is.
Zorg ervoor dat toestemming (of bezwaar) van de patiënt geregistreerd wordt!
Heeft u vragen of opmerkingen? Dan horen wij dat graag! Stuur een mail naar Sandra van der
Geer:

  • E: svandergeer@sleutelnet.nl
  • T: 071 – 514 01 40
  • W: www.sleutelnet.nl
Terug naar overzicht