Huisartsenposten De LIMES

Levensbedreigende situatie? Bel altijd 112

Laden

Laden

Levensbedreigende situatie? Bel altijd 112

LSP nieuws mei 2020

Corona opt-in

Het is al enige tijd geleden dat het Corona-virus voor het eerst in Nederland werd aangetroffen. Sindsdien zijn er vele maatregelen getroffen om de verdere verspreiding tegen te gaan en de zorg in aangepaste vorm te continueren. Zo is op 15 april het zogeheten Corona opt-in als tijdelijke maatregel door het ministerie van VWS ingevoerd. Met het Corona opt-in kunnen zorgprofessionals op de HAP en de SEH de professionele samenvatting opvragen van patiënten die geen keuze hebben doorgegeven én niet aanspreekbaar zijn. LEES MEER Dit mag alleen in het geval dat er vermoedens zijn dat de patiënt besmet is met het Corona-virus. Het opvragen van gegevens kan vervolgens alleen indien de huisartsenpraktijk van de patiënt in kwestie is aangesloten op het LSP. Daarnaast is het dossier van patiënten die expliciet géén toestemming hebben gegeven nog steeds niet in te zien. Bij elke bevraging van het LSP wordt gelogd wie de gegevens heeft opgevraagd. Patiënten kunnen via de website van volgjezorg.nl hun toestemmingen beheren en inzien waar en door wie hun gegevens zijn opgevraagd.

Wat gebeurt er gedurende deze tijdelijke maatregel met de regiogrenzen?

Het is waarschijnlijk dat patiënten gedurende de coronacrisis door drukte of verdeling van patiënten buiten hun eigen regio gezien worden op een huisartsenpost of SEH. Hierom worden tijdelijk de beperkende regiogrenzen opgeheven. Dit maakt het mogelijk om dossiers van patiënten uit heel Nederland te raadplegen.

Wat gebeurt er met de toestemmingen van patiënten die op de HAP of SEH hun toestemming geven?

Deze maatregel is tijdelijk van aard, na de Corona crisis is de normale situatie – waarin patiënten expliciet toestemming moeten geven – weer van kracht. Patiënten die op de HAP of SEH hun toestemming geven, worden binnen het LSP zodanig gelabeld dat zij, na het beëindigen van de corona-crisis, weer afgemeld worden van het LSP. Dit betekent dat deze patiënten vervolgens binnen uw eigen praktijk weer om hun toestemming gevraagd zal moeten worden. Meer informatie over deze maatregel kunt u hier vinden.

Ik ben nog niet aangesloten op het LSP, maar wil dit wel. Wat kan ik doen?

Om te faciliteren dat u zo snel mogelijk op het LSP kunt aansluiten, is er een versnelde aansluitingsprocedure in werking getreden. De stappen die doorlopen dienen te worden zijn dezelfde als voorheen. Echter, zijn er afspraken met het CIBG en VZVZ gemaakt om de aanvraag van de bij de aansluitingsprocedure benodigde UZI-middelen te versnellen. In samenwerking met de leveranciers heeft VZVZ aansluitteams gemaakt die de aanvragen versneld verwerken en praktijken begeleiden bij de te nemen stappen. Het is goed mogelijk dat uw HIS-leverancier u hier reeds over benaderd heeft. Op deze website kunt u nog extra informatie vinden. Onder het kopje ‘deelnemen aan tijdelijke maatregel via LSP’ vindt u vervolgens een link naar het online formulier waarmee de aanvraag in gang wordt gezet.

Alhoewel het Corona opt-in een tijdelijke maatregel is, blijft de aansluiting op het LSP na beëindiging van de maatregel doorgaan. De vergoeding als tegemoetkoming voor de kosten van het aansluiten en de aanschaf van de UZI-middelen in de vorm van een vast bedrag ter hoogte van €1.862,-, blijft gehandhaafd. Deze vergoeding is eenmalig en wordt indien u opnieuw op het LSP wilt aansluiten niet nogmaals verstrekt. Meer informatie over de UZI-middelen kunt u hier vinden. Een fact-sheet over de vergoedingen kunt u hier vinden.

Kunt u hiernaast nog hulp gebruiken om uw patiënten te informeren over het LSP, toestemming te vragen of toestemming vast te leggen? Of heeft u andere vragen over het LSP? Neem contact op met Leonieke van Willigen (lvanwilligen@sleutelnet.nl) of Simon Wils (swils@sleutelnet.nl) van Sleutelnet via 071-5140130.

Terug naar overzicht