Laden

Levensbedreigende situatie? Bel altijd 112

LSP nieuws september 2019

Door Sleutelnet

Griepprikactie

De jaarlijkse griepprikactie staat binnenkort voor de deur! Dit is ook een mooi moment om uw patiënten te informeren over het LSP en hen toestemming te vragen om medische gegevens uit te mogen wisselen. Daarbij komt dat de patiënten die meedoen met de griepprikactie, vaak tot de meer kwetsbare groep patiënten behoren. Het is met name voor hen belangrijk om toestemming voor het LSP te verlenen, zodat zij bijvoorbeeld op de huisartsenpost beter geholpen kunnen worden.

VZVZ, de landelijk beheerder van het LSP, kan praktijkondersteuning geven aan praktijken die in het voorgaande jaar zijn aangesloten (na 1 november 2018) en nog relatief weinig toestemmingen vastgelegd hebben. Deze praktijken zijn door ons benaderd. Inschrijvingen zijn in principe afgerond; mocht u willen weten of VZVZ uw praktijk nog kan ondersteunen, laat dit dan zo snel mogelijk aan ons weten. Ook zonder ondersteuning van VZVZ, zou u gebruik kunnen maken van de grote opkomst van patiënten en toestemmingen verzamelen.

Tip: onze ervaring is dat het meesturen van een toestemmingsformulier voor het LSP met de uitnodiging voor de griepprik meer toestemmingen kan opleveren.

Meer informatie over toestemmingen verzamelen tijdens de griepprikweken vindt u op de actiesheet ‘Griepprikactie 2019’.

WID-controle in de huisartsenpraktijk

Bij inschrijving van een nieuwe patiënt, is de zorgaanbieder verplicht om (eenmalig) de identiteit van de patiënt vast te stellen aan de hand van een Wettelijk Identificatie Document (WID). Bij een WID kunt u denken aan zaken als een paspoort, Nederlandse Identiteitskaart, Nederlands rijbewijs of een Nederlands vreemdelingendocument. De controle van het WID, dient correct te worden vastgelegd in het zorginformatiesysteem. In de handleiding van uw zorginformatiesysteem vindt u stapsgewijs hoe u de WID controle in het systeem kunt vastleggen. Komt u hier niet uit? Neem dan contact op met uw leverancier of met ons. Indien de WID-controle niet juist wordt geregistreerd, wordt de toestemming die de patiënt bij u geeft niet in de verwijsindex van het LSP vastgelegd. Dit heeft als gevolg dat het dossier van de patiënt niet beschikbaar is, bijvoorbeeld voor de huisartsenpost.

Tip: mocht u willen controleren of alle toestemmingen van uw patiënten ook daadwerkelijk correct bij het LSP zijn aangemeld, draai dan een query in uw informatiesysteem op ‘Wel opt-in – geen WID’. Dan krijgt u een overzicht van patiënten waar de WID-controle opnieuw uitgevoerd moet worden. Raadpleeg ook hiervoor de handleiding van uw zorginformatiesysteem.

Meer informatie over de WID-controle kunt u lezen in de factsheet ‘Het BSN en het LSP’.

Medicatiegegevens via het LSP

Wist u dat het mogelijk is om de medicatiegegevens van uw patiënten via het LSP op te vragen in uw huisartsenpraktijk? Dit vergroot de medicatieveiligheid aanzienlijk. Verstrekte medicatie door (poliklinische) apotheken, bijvoorbeeld op basis van voorgeschreven ontslagmedicatie door het ziekenhuis, wordt zo namelijk inzichtelijk en kan worden overgenomen in het eigen HIS. Daarnaast wordt de afstemming over medicamenten die de patiënt reeds gebruikt op deze manier verbeterd en is het mogelijk om allergieën en contra-indicaties, die bekend zijn bij andere apotheken of een voorgaande huisarts, over te nemen in het eigen HIS.

“Het gebeurt niet vaak, maar het gaat om die ene keer dat het anders fout zou kunnen gaan”. De heer Nijessen (huisartsenpraktijk Lupine) onderschrijft het belang van medicatiecontrole in de huisartsenpraktijk. In het verleden is het voorgekomen dat medicatie niet goed op elkaar afgestemd werd, omdat de voorgeschreven medicatie in het ziekenhuis niet bij de huisarts bekend was. Dat resulteerde er in dat een patiënt, door een verkeerde combinatie van medicamenten, naar het ziekenhuis moest. Dit kan voorkomen worden door de medicatiegegevens via het LSP te controleren.

Wilt u weten hoe u de medicatiegegevens binnen uw informatiesysteem opvraagt, neem dan contact op met Simon Wils van Sleutelnet via swils@sleutelnet.nl of bel ons op 071-5140130. Dan helpen wij u specifiek met uw informatiesysteem.

Meer informatie en contact

Komt u er niet uit met de handleiding voor uw systeem? De informatiekaarten over het LSP voor uw informatiesysteem kunnen wellicht helpen, u kunt ze raadplegen op de website van VZVZ.

Heeft u vragen, neem dan contact op met Leonieke van Willigen van Sleutelnet via lvanwilligen@sleutelnet.nl of via 071-5140130.

Terug naar overzicht