Huisartsenposten De LIMES

Levensbedreigende situatie? Bel altijd 112

Laden

Laden

Levensbedreigende situatie? Bel altijd 112

N.a.v. een VIM-melding

door huisarts Maaike Blok en triagist Yvonne Janssen vanuit de VIM-commissie

Onlangs kwam op een zondagmorgen een patiënte op de HAP met klachten van kleine beetjes plassen, veel aandrang en pijn bij het plassen. Patiënte was 33 weken zwanger. De urine werd gestickt en ze bleek een urineweginfectie te hebben. Als behandeling werd een kuur Nitrofurantoine voorgeschreven.

In het tweede waarneembericht, bijna 2 uur na de eerste, werd vermeld “kuur omgezet naar Monuril”. Aanleiding van dit waarneembericht is onbekend. Het is niet te achterhalen waarom en door wie de medicatie was omgezet naar Monuril. Patiënte is niet bekend met allergie. In dit contact wordt niets gezegd over de zwangerschap, het is onbekend of deze informatie wel is meegenomen bij het omzetten van het medicijn.
’s Avonds belt patiënte: ze wil de Monuril innemen en leest dat dit niet mag bij een zwangere.
De Monuril wordt omgezet naar Nitrofurantoine (3e waarneembericht).

In deze casus is het zowel bij de assistente, de arts die heeft ondertekend en de apotheek niet opgevallen dat patiënte geen Monuril mocht nemen in verband met haar zwangerschap.
Graag willen we middels deze casus het belang onder de aandacht brengen om bij elk recept dat uitgeschreven wordt iedere keer goed na te kijken of een medicijn gegeven mag worden en te noteren waarom voor een bepaald beleid wordt gekozen. In het 1e contact zou expliciet genoteerd kunnen worden dat Nitrofurantoine is voorgeschreven in verband met de zwangerschap. In het tweede contact zou genoteerd moeten worden dat in overleg met regiearts <naam> met reden <onderbouwing> gekozen is om <naam medicijn 1>  om te zetten naar een ander medicijn < naam medicijn 2>.        

Terug naar overzicht